Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 02:18

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje

Rôzne

Spomíname

Ing. Miroslav Maťaščík  † 27. marec 2018Konferencia Stavebné úrady 2017

zverejnené dňa 9.8.201723. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017.

zverejnené dňa 27.7.201715. a 16. júna 2017 bude Úrad a regionálne kancelárie SKSI zatvorené

Vážení členovia a návštevníci,
v dňoch 15. a 16. júna 2017 budú z dôvodu celoslovenskej porady pracovníkov SKSI zrušené stránkové hodiny na Úrade SKSI a vo všetkých regionálnych kanceláriách SKSI.ingREeS: Školenie 22. - 23. júna 2017 zamerané na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách pre projektantov
ingREeS školenie - stavbyvedúci, stavebný dozor

11. - 12. mája 2017, BratislavaSTRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2017

4. máj 2017, Grand Hotel Pressburg, BratislavaStanovisko k otázkam vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia autorizovaných stavebných inžinierov

zverejnené dňa 10.4.2017Začíname už 5. apríla 2017!

5. - 6. apríl 20172. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V RÝCHLOSTI PROJEKTOVANIA

24. marec 2017, BratislavaCONECO 2017 - EXPOZÍCIA SKSI "INŽINIERSKY DOM"

22. - 25. marec 2017, Bratislava Incheba ExpoStavebná statika – Stavebná prax

20.-21. marca 2017, Bochum, NemeckoEfektívne vykurovanie zemným plynom

16.03.2017, Bratislava, SPP - distribúcia, a.s. INŽINIERSKA CENA 2015/ 2016

24.01.2017, BratislavaSEMINÁR K ZMENÁM V OBLASTI ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE V SÚVISLOSTI S PRIJATÍM VYHLÁŠKY 324/2016, Z.z.

17.0.12017, SlovenskoAutorizovaní inžinieri, ktorí AKTÍVNE NEVYKONÁVAJÚ povolanie

aktuálne informáciePozvánka na 45. konferenciu elektrotechnikov Slovenska v Poprade, ktorá sa bude konať v dňoch 9. – 10.11.2016

9. – 10. november 2016, PopradInžinieri, ktorí zmenili formu výkonu povolania vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

aktuálne informácieSCHRACK SECONET pozýva na ŠKOLENIE projektovanie

23. novembra 2016, BratislavaEnergetická hospodárnosť budov a zemný plyn Využitie plynu v rodinných domoch pri zásobovaní teplom po roku 2020

16.03.2017, Bratislava, SPP - distribúcia, a.s.Betonárske dni 2016

Bratislava, 20. - 21. október 20162. ročník BIM konferencia Slovensko - Building Information Modeling (BIM) - teória verzus prax

20. október 2016, kongresová sála SLSP, Tomášiková 48, BratislavaVýkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“ vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

20.  september 2016Výkladové stanoviská MVRR SR k niektorým pojmom
inžinierska činnosť, vedenie uskutočňovania stavby (SV, SD)

Posledná rozlúčka s Ing. Martinom Bachárom

16. august 2016, Bratislava22. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016

Uzávierka prihlášok: 31. október 2016Zmeny v Zákone o DPH v r. 2016

22. júl 2016Spoznajte CADKON

14. júl 2016Ing. Vojtech Behúl, CSc. oslávi životné jubileum

07. júl 2016Detská dopravná univerzita 2016

14. jún 2016, BratislavaASB GALA 2016 - predseda SKSI Vladimír BENKO sa stal ASB Osobnosťou architektúry a stavebníctva

23. máj 2016, BratislavaPoznáme výhercov súťaže „AJ JA SOM SKSI“

26. apríl 2016, BratislavaVýznamné životné jubileum - 90 rokov dovŕšil Ing. Ján Bustin, CSc.

17. február 2016Úspešný 5. ročník Inžinierskej ceny 2014/2015

17. február 2016, BratislavaCena BAKALÁR 2015 vyvrcholila slávnostným odovzdaním ocenení

19. január 2016, BratislavaKvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2015

vypracovaná analytickou spoločnosťou CEEC Research za posledný štvrťrok roku 2015ingREeS: Projekt ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách

základné informácie o vzdelávacom projekte financovanom cez EÚ program Horizont 2020 UPOZORNENIE

pre autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie na zodpovednosť právnickej osobyDoteraz Vám nebol doručený poistný certifikát?

Výzva pre našich členov, ktorí využili možnosť hromadnej poistky cez SKSIPodpora hromadnej pripomienky APPO SR k novele zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

do 13. januára 2015Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2014

vypracovaná analytickou spoločnosťou CEEC Research za posledný štvrťrok roku 2014UPOZORNENIE K POISTENIU cez SKSI: zaslanie návratky s údajmi je dôležité pre zaradenie do poistenia

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania cez rámcovú zmluvu SKSISTÉ VÝROČIE NARODENIA PROF. ING. ARCH. EUGENA KRAMÁRA, DR.H.C.

Stručný životopis prof. Ing. Arch. Eugena Kramára, Dr.h.c.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnostíVYHODNOTENIE VZDELÁVANIA A SEMINÁROV SKSI
Štúdia slovenských projektových spoločností 2013

vypracovaná analytickou spoločnosťou CEEC ResearchKvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2013

vypracovaná analytickou spoločnosťou CEEC ResearchPoplatky za výpis zo zoznamov SKSI
platné od 1. júla 2013

PRIPOMIENKOVANIE STAVEBNÉHO ZÁKONA
zo dňa 18. 7. 2013

Sadzobník úhrad za úkony SKSI a ostatných poplatkov SKSI

platný na základe uznesenia Predstavenstva SKSIBANKOVÉ SPOJENIE Komory
Diana Krížová sa stala riaditeľkou Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov
od 1. 12. 2012

Predseda SKSI Vladimír BENKO vymenovaný za profesora
dňa 10. júla 2012

Dočasné pozastavenie "verejného diskusného fóra"
od 31. mája 2012

STARÝ MOST v Bratislave: List predsedu SKSI a 1. podpredsedu SKSI primátorovi Hlavného mesta SR Bratislava
zo dňa 28.3.2012

Technické podmienky "Inštrukcia o dopravno-inžinierskej dokumentácii (DID)“
zverejnené 17. februára 2012

Čerpanie štrukturálnych fondov v dunajskom regióne
informácia o podujatí Dunajského vedomostného klastra zo dňa 28.10.2011

Reakcia SKSI na článok "Dobrá architektúra rozpráva rečou krajiny" (rozhovor s prof. Šlachtom)
zverejnený dňa 21.5.2011 v denníku Pravda v prílohe Víkend

Ministerstvo dopravy má nový názov a väčšie kompetencie
od 2. novembra 2010

Osvedčenia a pečiatky vydávané SKSI

druhy a ich platnosťPodrobný rozsah kategórií autorizácie

aktualizácia december 2015Zriadenie Administratívnej kancelárie SKSI v Trenčíne
od 8.apríla 2010

Problematika dopravných systémov - List predsedu SKSI a reakcia šéfredaktorky časopisu Eurostav
zverejnené dňa 10.12.2008

Problematika vypísania súťaže na riešenie „Starého mosta“ v Bratislave
posledná zmena: 18.8.2008

Informácia Slovenského štatistického úradu k revidovaným ekonomickým klasifikáciam NACE 2008 a CPA 2008
zo dňa 3.7.2008

Stanovisko ku konferencii „Slobodné povolanie inžinierov“ konanej 6.11.2007 v Mojmírovciach
zo dňa 6. 11. 2007

Odporúčaný obsah a rozsah výkonu stavebného dozora investora


Informácia: Návrh registratúrneho poriadku ASI v slobodnom povolaní a činností SV, SD - na živnostenský list
VÝZVA pre ČLENOV a NEČLENOV SKSI - nahlásenie zmien údajov podľa zákona

do troch dní odo dňa, kedy zmena nastala

Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';