Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 00:11

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Informácia Slovenského štatistického úradu k revidovaným ekonomickým klasifikáciam NACE 2008 a CPA 2008

 

Slovenský štatistický úrad na svojej web stránke www.portal.statistics.sk dňa 3. júla 2008 uverejnil Dokumenty k revidovaným ekonomickým klasifikáciam NACE 2008 a CPA 2008 pod názvom“Klasifikácia, číselníky, registre“. Pod týmto názvom sú uverejnené „Vysvetlivky SK NACE Rev. 2.“ z 3. júla 2008.

 

VYSVETLIVKY

 

SK NACE Rev. 2

 

3. júl 2008


 

 

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

 

Táto divízia obsahuje poskytovanie architektonických, inžinierskych a projektových služieb, služieb v oblasti kontroly budov, geodetických a kartografických služieb. Je v nej zaradené aj vykonávanie služieb v oblasti fyzikálneho, chemického testovania, ako aj služby spojené s inými analytickými skúškami.

 

71.1   Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

 

Táto skupina zahŕňa architektonické, inžinierske a projektové služby, stavebný dozor, geodetické a kartografické služby.

 

71.11   Architektonické činnosti

 

Táto trieda zahŕňa:

- činnosti v oblasti architektonického poradenstva:

• navrhovanie a vypracovanie projektu stavby

• projektovanie miest a obcí a krajinnú architektúru

 

Táto trieda vylučuje:

- činnosti počítačových poradcov, pozri 62.02, 62.09

- činnosti interiérových dekoratérov, pozri 74.10

 

71.12   Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

 

Táto trieda  zahŕňa:

- inžiniersky dizajn (t. j. návrh strojov, materiálov, prístrojov, štruktúr, procesov a systémov využívajúc fyzikálne zákony a princípy inžinierstva ) a poradenské činnosti pre:

• strojárstvo, priemyselné procesy a priemyselné zariadenia

• projekty týkajúce sa stavebného inžinierstva, inžinierstva vodohospodárskych stavieb, dopravného inžinierstva

• projektové spracovanie a realizáciu týkajúce sa elektrického a elektronického, banského, chemického, strojného, priemyselného a systémového inžinierstva, ako aj inžinierstva pre oblasť bezpečnosti

• projekty týkajúce sa vodného hospodárstva

- vypracovanie projektov pre vzduchotechniku, chladiace a sanitárne zariadenia a inžinierstvo týkajúce sa kontroly znečistenia a akustiky atď

- geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum

- geodetické činnosti :

• zememeračské činnosti a zameriavania hraníc pozemkov

• činnosti hydrografického merania

• činnosti podpovrchového merania

• kartografické a geoinformatické činnosti

- energetický audit a poradenstvo

- projektovanie pozemkových úprav

 

Táto trieda vylučuje:

- skúšobné vrty spojené s ťažobnou činnosťou, pozri 09.10, 09.90

- vývoj alebo dodávka  príslušných softvérov, pozri 58.29, 62.01

- činnosti počítačových poradcov, pozri 62.02, 62.09

- technické skúšky, pozri 71.20

- činnosti výskumu a vývoja v oblasti technických vied, pozri 72.19

- špecializované dizajnérske činnosti, pozri 74.10

- letecké snímanie, pozri 74.20

 

71.12.1   Inžinierske činnosti a poradenstvo

 

Táto podtrieda zahŕňa:

- inžiniersky dizajn (t. j. návrh strojov, materiálov, prístrojov, štruktúr, procesov a systémov využívajúc fyzikélné zákony a princípy inžinierstva )  a  poradenské činnosti pre:

• strojárstvo, priemyselné procesy a priemyselné zariadenia

• projekty týkajúce sa stavebného  inžinierstva, inžinierstva vodohospodárskych stavieb, dopravného inžinierstva

• projektové spracovanie a realizáciu týkajúce sa elektrického a elektronického, banského, chemického, strojného, priemyselného a systémového inžinierstva, ako aj inžinierstva pre oblasť bezpečnosti

• projekty týkajúce sa vodného hospodárstva

- vypracovanie projektov pre vzduchotechniku, chladiace a sanitárne zariadenia a inžinierstvo týkajúce sa kontroly znečistenia a akustiky atď

- energetický audit a poradenstvo

 

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';