Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Štvrtok, 29.02.2024, 23:33

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje

Časopis Projekt - Stavba: archív


patrí medzi periodiká, ktoré sa svojou náplňou zaraďujú medzi odborné časopisy určené najmä projektantom – autorizovaným inžinierom zo všetkých oblastí súvisiacich so stavebníctvom.
Svedčia o tom aj jeho rozmanité pravidelné a nepravidelné rubriky, ktorých autormi sú väčšinou projektanti prezentujúci v nich svoje poznatky tak z teoretickej ako aj z praktickej oblasti.

Obsah a náplň časopisu sa zameriava na nižšie uvedené oblasti: 

*  úvahy a názory o dianí v stavebníctve, pôsobení inžinierov, stavovské myšlienky 
*  legislatíva (stavebná, podnikateľská, daňová, atď.) 
*  normotvorba, certifikácia 
*  z histórie staviteľstva (stavebné a technické pamiatky,...) 
*  problémy komplexného riešenia stavieb pozemných, inžinierskych... 
*  navrhovanie stavieb: geotechnické konštrukcie, murované konštrukcie, betónové konštrukcie, oceľové konštrukcie, drevené spriahnuté a panelové konštrukcie 
*  stavebnofyzikálne problémy stavieb 
*  prieskumy a diagnostikácie stavieb 
*  rekonštrukcie stavieb 
*  technické a technologické vybavenie stavieb 
*  elektrotechnické zariadenia 
*  využívanie výpočtovej techniky v oblasti stavebníctva (výpočty, grafika, navrhovanie, ...)  
*  európska integrácia, cestopisy, zahraničná spolupráca 
*  pripravované a uskutočnené odborné podujatia 
*  nová odborná literatúra, recenzie 
*  reklamy a inzercia a iné


 

 
Aktuálne číslo

Ročník X. - rok 2015
Číslo 1-/2015

Ročník V. - rok 2009
Číslo 5-6/2009, Číslo 3-4/2009, Číslo 1-2/2009

Ročník IV. - rok 2008
Číslo 5-6/2008, Číslo 3-4/2008, Číslo 1-2/2008

Ročník III. - rok 2007
Číslo 4/2007, Číslo 3/2007, Čislo 2/2007, Číslo 1/2007

Ročník II. - rok 2006
Číslo 4/2006, Číslo 3/2006, Číslo 2/2006, Číslo 1/2006

Ročník I. - rok 2005
Číslo 1/2005, Číslo 2/2005, Číslo 3/2005, Číslo 4/2005

Recenzný posudok
formát súboru DOC, 38kB
>>> stiahni dokumentPrint | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';