Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Utorok, 24.05.2022, 14:36

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Osvedčenia a pečiatky vydávané SKSI

Nižšie zverejnený materiál je určený najmä pre pracovníkov stavebných úradov, pre autorizovaných inžinierov alebo odborne spôsobilé osoby a pod.
(pozn. materiál je priebežne z dôvodu zmien právnych predpisov aktualizovaný - posledná aktualizácia bola v máji 2011. Táto verzia materiálu bola poskytnutá MDVRR SR a v júni 2011 bola zaslaná priamo starostom a primátorom na všetky krajské a obecné stavebné úrady).
Posledná aktualizácia - máj 2011

Materiál pozostáva z jednotlivých príloh, ktoré obsahujú popis rozsahu kategórií, platnosť a vzory všetkých osvedčení a pečiatok vydávaných SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov.

Platnosť osvedčení a pečiatok vydávaných SKSI, ich druhy a vzory


1. Autorizačné osvedčenia a pečiatky – príloha 1
·   príloha 1A – vydávané od 1. januára 2005 – rozsah, označenie, vzory
·   príloha 1B – vydávané do 31. decembra 2004 – rozsah, označenie, vzory
·   príloha 1C – prevodná tabuľka členenia pôvodnej a súčasnej kategorizácie autorizovaných inžinierov


2. Osvedčenia a pečiatky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor – príloha 2
·   príloha 2A – vydávané od 1. januára 2005 – rozsah, označenie, vzory
·   príloha 2B – vydávané od 1. januára 2009 – rozsah, označenie, vzory
·   príloha 2C – vydávané do 31. decembra 2004 – rozsah, označenie, vzory
·   príloha 2D – prevodná tabuľka označení na osvedčeniach a pečiatkach pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov


3. Osvedčenia a pečiatky odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov
·   príloha 3 - vydávané od decembra 2007


4. Hosťujúce a usadené osoby v SR – príloha 4
·   príloha 4A – vydávané od 1. januára 2005 – rozsah, označenie, vzory
·   príloha 4B – vydávané do 31. decembra 2004 – rozsah, označenie, vzory


5. Platnosť a rozsah osvedčení o odbornej spôsobilosti na projektovanie stavieb pre odborne spôsobilých technikov
·   príloha 5


6. Neplatné oprávnenia vydané SKSI
·   príloha 6

 

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';