Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 07.08.2022, 23:28

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Stanovisko k otázkam vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia autorizovaných stavebných inžinierov


Vážení členovia – autorizovaní inžinieri,

ponúkame vám Stanovisko k otázkam vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia autorizovaných stavebných inžinierov, ktoré vám môže byť nápomocné pri lepšom zorientovaní sa v povinnostiach a postupoch v súvislosti s povinným sociálnym poistením, najmä pri začatí alebo ukončení vykonávania regulovaného povolania, ako aj pri zmenách formy/spôsobu výkonu povolania, prípadne pri opätovnom začatí výkonu po vyčiarknutí (s platnosťou po 1.1.2015).  

Stanovisko je vypracované v súlade so zákonom 138/1992 Zb. v platnom znení a zákonom 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2017 advokátskou kanceláriou MST PARTNERS, s.r.o.

Dokument je rozdelený podľa jednotlivých foriem výkonu povolania (slobodné povolanie, zamestnanec, spoločník alebo konateľ) a podľa skupín, ktoré by si mohli uplatňovať nároky na dávky sociálneho poistenia (materská a rodičovská dovolenka, predčasný dôchodok, starobný dôchodok).

Ako sme vás už informovali v minulosti, Slovenskej komore stavebných inžinierov, ako príslušnému orgánu, ktorý vydáva povolenie na výkon regulovaného povolania – autorizovaný stavebný inžinier vznikla novelou č. 338/2013 zákona o sociálnom poistení od 1.1.2015 oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni nahlasovať osoby, ktorým bolo vydané alebo zrušené oprávnenie na výkon autorizáccie do 15 dní od jeho vzniku alebo zániku. Na základe tejto povinnosti Komora oznamuje Sociálnej poisťovni len určité údaje: meno a priezvisko inžiniera, adresa pobytu/kontaktná adresa inžiniera, dátum narodenia, dátumu vzniku alebo zániku oprávnenia, ale neoznamuje spôsob a formu výkonu povolania. 

Veríme, že toto stanovisko vám pomôže získať prehľad ako postupovať a nezanedbať povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni. Zároveň odporúčame každému autorizovanému inžinierovi, ktorý napr. dočasne nevykonáva autorizáciu; alebo chce zmeniť formu a spôsob výkonu povolania; príp. nastúpiť na materskú a rodičovskú dovolenku; alebo predčasný alebo starobný dôchodok, aby sa informoval a overil si svoju situáciu a povinnosti priamo v Sociálnej poisťovni (na svojej pobočke alebo na ústredí), keďže počas výkonu povolania môžu z pohľadu posudzovania Sociálnou poisťovňou nastať odlišnosti v jednotlivých prípadoch, a predmetné stanovisko je len odporúčacieho charakteru.

V prípade vašich otázok a problematických situácií odporúčame poradiť sa so svojím právnikom alebo môžete využiť právne služby a individuálne poradenstvo priamo u spracovateľa Stanoviska - advokátskej spoločnosti MST PARTNERS s.r.o. (pozn. poskytnutie služieb nie je hradené SKSI; ich spoplatnenie je závislé od individuálneho posúdenia prípadu).

Ďalšie súvisiace informácie s výkonom regulovaného povolania - autorizovaný inžinier:
Autorizovaní inžinieri, ktorí AKTÍVNE NEVYKONÁVAJÚ povolanie
Výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“ vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Úrad SKSIPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';