Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 01:06

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Reakcia SKSI na článok "Dobrá architektúra rozpráva rečou krajiny" (rozhovor s prof. Šlachtom)

zverejnený v prílohe Na víkend denníka Pravda dňa 21.5.2011
a na webovej stránke:
http://byvanie.pravda.sk/dobra-architektura-rozprava-recou-krajiny-f2i-/sk-btrh.asp?c=A110525_055059_sk-btrh_p01

 

List SKSI zaslaný denníku Pravda dňa 27. mája 2011:


Vážená redakcia PRAVDY!

Slovenská komora stavebných inžinierov musí reagovať na časť rozhovoru s Ing. arch. Štefanom Šlachtom, ktorý bol uverejnený vo vašom denníku v Pravde na víkend dňa 21. mája 2011 – Príloha.

Zákon č. 138/1992 Zb. je o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a od svojho schválenia v Slovenskej národnej rade v roku 1992 pozná autorizovaných architektov, ale aj autorizovaných stavebných inžinierov v kategóriách odbornej činnosti podľa nadobudnutého odborného vzdelania.

V zákone je uvedené, že na vykonávanie architektonickej praxe musia byť splnené dve podmienky: odborné vzdelanie a odborná prax. Vyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa architektonického, alebo stavebného zamerania.

Na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity sa študuje dvanásť študijných programov, z ktorých dva študijné programy sú architektonického zamerania. Sú to: pozemné stavby a architektúra a architektonické konštrukcie a projektovanie. Historicky ide o pokračovanie bývalej Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT, ktorá bola včlenená spolu s ostatnými fakultami do spoločnej stavebnej fakulty. Až po takmer desaťročí sa odčlenila zo stavebnej fakulty fakulta architektúry.

Ak sa v súčasnosti povie „stavebný inžinier“, vytvára sa dojem, že ide o výlučne technicky orientovaného odborníka z odboru statika stavieb, vodohospodárske stavby, dopravné stavby a podobne. Pritom sa nedáva do pozornosti, že aj absolventi fakulty architektúry študujú a končia inžinierske štúdium a sú absolventmi technickej univerzity a nie vysokej školy výtvarnej. Mylná predstava, že na stavebnej fakulte sa neštudovali architektonické disciplíny, by už konečne mala dostať „STOP“. Čiže podmienky uplatnenia sa v praxi by mali byť rovnaké pre absolventov fakulty architektúry a absolventov stavebnej fakulty v študijných odboroch s architektonickým zameraním. V opačnom prípade ide o jasný príklad profesijnej diskriminácie. Z akých dôvodov by nemali vykonávať architektonické služby stavební inžinieri ?

Nie každý absolvent stavebnej fakulty je oprávnený vypracovať architektonicko-stavebné riešenie navrhovanej stavby. Toto oprávnenie majú absolventi študijných programov s architektonickým zameraním, ktorí svoju odbornosť musia potvrdiť predchádzajúcou architektonickou odbornou praxou. Pokiaľ ide o počty autorizovaných stavebných inžinierov, tak z celkového počtu vyše 5000 autorizovaných stavebných inžinierov v SKSI je v kategórii komplexných architektonických služieb autorizovaných okolo 650. V Slovenskej komore architektov je autorizovaných mnohonásobne viac architektov s oprávnením na vykonávanie architektonických služieb bez obmedzenia.

Znižovanie úrovne slovenskej architektúry nie je spôsobené stavebnými inžiniermi, ale liberalizáciou povoľovania stavieb, do ktorej nás tlačí a dotlačila EÚ. Jednoduché stavby, ktoré sú najrozšírenejšou skupinou navrhovaných a realizovaných stavieb, môže projektovať aj absolvent strednej priemyselnej stavebnej, alebo aj učňovskej školy s maturitou – bez autorizácie, ak vyhovie požiadavkám stavebného zákona. Ale tento stav v trochu inom garde bol aj pred rokom 1989. Iba rozsah jednoduchých stavieb nebol taký veľkorysý, ako je to v súčasnosti. V nedávnej minulosti sme boli svedkami politického boja stredoškolákov - technikov, aby mohli projektovať budovy a inžinierske stavby. O ich diskriminácii sa písalo veľkými písmenami takmer vo všetkých denníkoch.

Vážená redakcia,

dôrazne žiadame o uverejnenie našich výhrad voči tvrdeniam pána Šlachtu a pre budúcnosť odporúčame overiť si jeho znalosti pri vyjadreniach k tejto  problematike.

S pozdravom

Ing. Darina Eva Stasselová, v.r.                                                                                         Dušan Majdúch, v.r.
predsedníčka Autorizačnej komisie                                                                                      predseda SKSIPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';