Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 00:06

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Konferencia Stavebné úrady 2017

28. – 29. septembra 2017

 

Odborná konferencia

Slovenská komora stavebných inžinierov tohto roku organizuje už tretí ročník odbornej konferencie Stavebné úrady 2017.

Konferencia sa bude konať v hoteli Ski & Wellness Residence Družba Jasná

v Demänovskej Doline.

 

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Nosnou témou konferencie budú pripravované legislatívne zmeny v Stavebnom zákone. V rámci odborného programu odznejú aj témy zamerané na zefektívnenie spolupráce stavebných úradov a účastníkov stavebných konaní, ako aj problematika schvaľovacích procesov pri vydávaní  stavebných povolení. K uvedeným témam sa vyjadria odborníci z uvedených oblastí z Ministerstva dopravy a výstavby SR,  Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a z SKSI.

 

Konferencia je určená hlavne pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, pracovníkov stavebných úradov, starostov obcí a prednostov mestských úradov, zástupcom ZMOSu, ako aj pre ostatnú odbornú verejnosť.

Pozvánka na konferenciu a Odborný program konferencie.


Povedali o nás:

http://www.ta3.com/clanok/1113546/pripravovany-zakon-by-mal-odbremenit-stavebne-urady.html

Prednášky z Konferencie Stavebné úrady 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Stavebné výrobky a informácie k dokladom nevyhnutným k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, Miestny poplatok za rozvoj, Stavebné úpravy a udržiavacie práce líniových stavieb - Ing. Tibor Németh, Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák

Nebytové budovy na prechodné ubytovanie - Ing. Zuzana Kovácsová

Odstraňovanie reklamných stavieb - Mgr. Slavomíra Salajová

Slovenská komora stavebných inžinierov 

Oprávnenia vydávané SKSI (autorizačné osvedčenia a pečiatky) - Ing. Ján Petržala

Informačný portál SKSI - prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. 

Propagácia IngREeS - prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. 

Pohľad z praxe - SPP Distribúcia, a.s.

Energetická hospodárnosť budov - Ing. Radovan Illith, PhD.

Nové Technické pravidlo plyn TPP 906 01 - Ing. Radovan Illith, PhD.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodný zákon - Ing. Anna Gaálová

Stavebná fakulta STU v Bratislave - Katedra dopravných stavieb

Aplikácia cestného zákona v praxi - Ing. Tibor Schlosser, CSc.

 

Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese info@sksi.skPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';