Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 07.08.2022, 23:20

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

23. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Spolok architektov Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú

23. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017.

Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby novostavby, rekonštrukcie, obnovy - realizova na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudač rozhodnutie/rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v obdo od 1. apríla 2016 do 30. novembra 2017.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 11. apríla 2018 v Bratislave na Gala večeri vysielanom v RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné otvorenie veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA, ako aj vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2017.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2017.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto ťažných podmienok:
20. december 2017.

Viac informácií nájdete na: http://www.stavbaroka.eu/portfolio/vyhlasenie-sutaze-2017/Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';