Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 00:24

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Úspešný 5. ročník Inžinierskej ceny 2014/2015

Medzi základné priority Slovenskej komory stavebných inžinierov ako najväčšej stavovskej organizácie stavebného sektoru na Slovensku patrí aj osveta, propagácia stavbárskej profesie a v neposlednom rade zaistenie kvality v oblasti projektovania.

V rámci týchto priorít si naša komora vytýčila cieľ podchytiť a pracovať už s mladými nádejnými stavebnými inžiniermi a inžinierkami, viesť ich ku kvalitnej príprave projektovania, zodpovednému výkonu ich profesie a zdarnej profesionálnej kariére autorizovaného inžiniera Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorý je schopný a má chuť presadiť sa doma i v zahraničí.

SKSI  sa v spolupráci s vysokými školami a ďalšími organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v stavebníctve v rámci motivačných a podporných aktivít pre študentov technického zamerania rozhodla pravidelne oceňovať prácu tých najlepších a najkvalitnejších z nich.  

Naša komora sa s potešením zhostila roly hlavného zriaďovateľa 5. ročníka Inžinierskej ceny 2014/2015, ktorý bol úspešne zavŕšený 17. februára 2016 slávnostným odovzdávaním cien spojeným s vernisážou k výstave ocenených prác.

Hrdí nositelia ocenení Inžinierskej ceny 2014/2015


Laureátom Inžinierskej ceny 2014/2015
za najlepšiu diplomovú prácu sa stal

Ing. Jozef Bendík
Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedeníČestné uznanie
si prevzali

Ing. Lýdia Matiašková
Riadiaci velín priemyselného podniku. Návrh konštrukcie na účinky výbuchu.

Ing. Ján Benko 
Statická a dynamická analýza ruského kolesa 

Ing. Tomáš Venhač 
Polyfunkčný bytový dom

Najlepším z najlepších ešte raz gratulujeme a naše poďakovanie a pochvala patrí aj všetkých ostatným účastníkom tohto ročníka súťaže, ktorý sa vyznačoval vysokou úrovňou súťažných diplomových prác.

Ocenené diplomové práce spracované do podoby posterov sú vystavené k obdivu do 5. marca 2016 vo výstavných priestoroch (2. np, bloku B) Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

Tlačová správa zo slávnostného odovzdávania ocenení Inžinierska cena 2014/2015
Zdroj: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia

Podrobnejšie informácie o priebehu 5. ročníka súťaže a foto zo slávnostného odovzdávania ocenení a vernisáže nájdete na webových stránkach združenia ABF Slovakia na nasledovnom odkaze: http://www.abfslovakia.sk/inzinierska-cena/Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';