Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 00:26

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

ingREeS: Projekt ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách

                    

logo projektu ingREeS

Nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania a výcviku odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách - ingREeS

Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings — ingREeS

  

Príprava vzdelávacích programov a vyškolenie odborníkov v oblasti energetickej hospodárnosti budov je hlavným cieľom projektu ingREeS, financovaným v rámci nového programu Európskej únie Horizont 2020 pre financovanie výskumu a inovácií.

Projekt ingREeS, do ktorého sa zapojilo až deväť organizácií z troch krajín Európy, sa rozbehol svojím prvým stretnutím partnerov projektu. Vzdelávať sa budú špecialisti v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie pre profesie inžinier, architekt, projektant, stavbyvedúci, stavebný dozor, energetický poradca a odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov.

Komora sa projektom zapojila do napĺňania Cestovnej mapy (Roadmap) pre vytvorenie a zavedenie systému ďalšieho vzdelávania v stavebníctve k rozvoju zručností a znalostí pracovníkov na stavbách pre zabezpečenie cieľov EÚ do roku 2020 v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, znižovania skleníkových plynov v atmosfére a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

V rámci projektu komora v spolupráci s Technische Universität Graz (Rakúsko), Universität für Bodenkultur Wien (Rakúsko), Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Národným ústavom celoživotného vzdelávania pripraví vzdelávacie programy pre spomínané profesie. Tie plánuje komora zaviesť aj v rámci projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI a odborníkov v oblasti energetickej hospodárnosti budov na Slovensku. Komora bude na projekte spolupracovať aj so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. na hľadaní opatrení pre motiváciu zamestnávateľov investovať do vzdelávania v tejto oblasti a zvýšiť dopyt po kvalitných a kvalifikovaných odborníkoch. Za podpory českých partnerov - Svazu stavebních podnikatelů v ČR a s partnerom SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. SEVEn sa pripraví databáza školiteľov, ktorí budú aj v rámci projektu zaškolení.

Aktuálne informácie o projekte nájdete na www.ingrees.eu.

Úvodné číslo elektronického bullettinu IngREeS Newsletter.

Názov projektu:

 

 

 

Partneri projektu:

 

 

 

 

Začiatok projektu: 
Trvanie projektu:
Rozpočet projektu:
Program EÚ:   
Webová stránka:
Kontaktujte nás:

Nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania a výcviku odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách - ingREeS

Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings — ingREeS

Slovenská komora stavebných inžinierov (SK) - hlavný partner projektu
Stavebná fakulta STU v Bratislave (SK)
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK)
Národný ústav celoživotného vzdelávania (SK)
ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. (SK) 
Universität für Bodenkultur Wien (AT)
Technische Universität Graz (AT)
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice (CZ)
SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. (CZ)

1. marec 2015
36 mesiacov
1,399,622.72  eur
Horizont 2020 – program Európskej únie pre výskum a inovácie
www.ingrees.eu 
ingrees@sksi.sk

www.vzdelavanie.sksi.sk/ingrees

EU logo

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649925-ingREeS.

 

­  Tento projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020
na základe Dohody o grante č. 649925- ingREeS.Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';