Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 01:59

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Členstvo v komore

Členské príspevky členov SKSI na rok 2015

Termín splatnosti základného členského príspevku na rok 2015: 31. január 2015

Informácie o výške členských príspevkov na rok 2015 podľa Vášho typu členstva v Komore:

Autorizovaný inžinier:  členské príspevky na rok 2015

Dobrovoľný člen - FYZICKÁ OSOBA: členské príspevky na rok 2015

Dobrovoľný člen - PRÁVNICKÁ OSOBA: členské príspevky na rok 2015

V prípade, že máte záujem využívať možnosť zníženého členského príspevku, Komora Vám ponúka príležitosť preradenia z členstva autorizovaných inžinierov do dobrovoľného členstva. Inžinieri, ktorí aktívne nevykonávajú svoju činnosť, môžu požiadať do 31. decembra 2015 o vyčiarknutie prostredníctvom Žiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných inžinierov a následné presunutie k dobrovoľným členom. Komora týmto členom vychádza v ústrety a pri využití možnosti presunu do dobrovoľného členstva zrušila zápisné poplatky. Táto možnosť je výhodná pre členov, ktorí aktívne nevyužívajú svoju pečiatku a nevykonávajú svoju činnosť či už dočasne alebo dlhodobo, ale majú záujem zostať členmi Komory so stavovskou cťou.
Pokiaľ sa títo dobrovoľní členovia rozhodnú do piatich rokov od odovzdania pečiatky opäť začať vykonávať svoje povolanie, nebudú už musieť vykonať autorizačné skúšky. Pečiatka ostane po dobu vyčiarknutia uložená na Komore. Autorizačné skúšky budú mať možnosť absolvovať tí inžinieri, ktorí sa rozhodnú opätovne prejsť po piatich rokoch z dobrovoľného členstva k autorizácii.

 Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';