Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 02:06

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI

Orgány Komory

VALNÉ ZHROMAŽDENIE je najvyšším orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov a tvoria ho všetci členovia Komory. Predstavenstvo zvoláva Valné zhromaždenie SKSI najmenej raz za dva roky. Valné zhromaždenie volí predsedu a podpredsedov Komory, členov Predstavenstva, členov Autorizačnej komisie, Dozornej rady, Disciplinárnej komisie a Etickej rady.

Bližšie informácie o Valných zhromaždenia nájdu členovia Komory v Členskej zóne na stránke Valné zhromaždenie SKSI. Zápisy a uznesenia zo zasadnutí jednotlivých orgánov SKSI nájdete v Členskej zóne SKSI v rubrike Zápisy zo zasadnutí.

PREDSTAVENSTVO Komory

zvolené Valným zhromaždením SKSI dňa 26. mája 2018



Autorizačná komisia

zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 26. mája 2018



Disciplinárna komisia

zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 26. mája 2018



Dozorná rada

zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 26. mája 2018



Etická rada

zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 26. mája 2018





Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';