Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 02:13

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI

Vybrané vnútorné poriadky

Na tejto stránke sa nachádzajú vybrané vnútorné poriadky SKSI. Platné vnútorné poriadky SKSI sú postupne zverejňované v členskej zóne našej webovej stránky, v rubrike "Vnútorné poriadky SKSI".

Štatút Slovenskej komory stavebných inžinierov
schválený Valným zhromaždením dňa 26. mája 2018 

Štatút Regionálneho združenia SKSI
schválený Valným zhromaždením dňa 26. mája 2018 Etický poriadok SKSI
schválený Valným zhromaždením dňa 14. apríla 2012 

Disciplinárny poriadok SKSI
Schválený Valným zhromaždením dňa 14. apríla 2012 Autorizačný a skúšobný poriadok SKSI
schválený Valným zhromaždením dňa 26. mája 2018 

Skúšobný poriadok SKSI pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov 
schválený Valným zhromaždením dňa 26. mája 2018 

Skúšobný poriadok SKSI ku skúškam o energetickej hospodárnosti budov
schválený Valným zhromaždením dňa 26. mája 2018

Metodické odporúčanie SKSI na určenie (výpočet) odmeny za architektonické a inžinierske služby  

Smernica SKSI o poskytovaní finančného príspevku na odborné podujatia a publikácie iných organizácií

schválená Predstavenstvom SKSI dňa 6. decembra 2013, účinná od 1. januára 2014
 
Smernica o postupe podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontrole sťažností v podmienkach SKSI

Organizačný poriadok SKSI

Smernica SKSI o obehu a kontrole účtovných dokladov

  Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';