Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 01:04

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Členstvo v komore

Členstvo autorizovaných inžinierov - užitočné informácie pre výkon povolania

Ste autorizovaný stavebný inžinier a zaujímajú Vás viaceré otázky súvisiace s výkonom povolania, napr.

1. Akým spôsobom môžem vykonávať povolanie autorizovaného inžiniera?

2. Ako môžem začať vykonávať povolanie?

3. Povinné profesijné poistenie zodpovednosti za škodu

4. Vybrané práva a povinnosti autorizovaného inžiniera

5. Výhody pre autorizovaných inžinierov – členov SKSI

6. Postup pri prihlasovaní za dobrovoľného člena SKSI - právnická osoba

7. Užitočné linky na webovej stránke Komory – www.sksi.sk

8. Žiadosť o vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných inžinierov

9. Žiadosť o pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného inžiniera

10. Žiadosť o opätovný zápis do Zoznamu autorizovaných inžinierov

11. Žiadosť o vydanie autorizačných dokladov 

12. Žiadosť o zmenu údajov - FO Všetky podrobné informácie k vyššie uvedeným témam spolu s prelinkovaním na príslušné žiadosti a odkazy nájdete v tomto materiáli: 

Užitočné informácie na výkon povolania AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIERPrint | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';