Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 09.12.2023, 10:14

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Členstvo v komore

Členské príspevky členov SKSI na rok 2014

Valné zhromaždenie SKSI na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2013 schválilo nasledujúce členské príspevky podľa Vášho typu členstva:

AUTORIZOVANÝ INŽINIER - členské príspevky na rok 2014
Dobrovoľný člen - FYZICKÁ OSOBA: členské príspevky na rok 2014
Dobrovoľný člen - PRÁVNICKÁ OSOBA: členské príspevky na rok 2014

AUTORIZOVANÍ INŽINIERI:

Základný členský príspevok za rok 2014 je jednotný pre všetkých autorizovaných inžinierov vo výške 125 eur. Vďaka zjednoteniu členských príspevkov môže naša komora zabezpečiť členom udržanie úrovne poskytovaných služieb a výhod, ktoré im z členstva vyplývajú.

 Všetci autorizovaní inžinieri platia od roku 2014 jednotné členské

Zjednotenie členského znamená, že každý autorizovaný inžinier platí  od roku 2014 rovnaký členský príspevok na úrovni 125 Eur.  Nositeľom autorizácie je vždy konkrétny člen našej komory - či už ide o zamestnanca, predčasného dôchodcu, dôchodcu, invalidného dôchodcu, člena nad 70 rokov, mamičku a otecka na materskej dovolenke alebo držiteľa preukazu ZŤP. Každá z týchto autorizovaných osôb má z pohľadu výkonu slobodného povolania rovnaké podmienky, práva aj povinnosti vyplývajúce z členstva v našej komore. Všetci autorizovaní inžinieri, ktorí vlastnia pečiatku a vykonávajú svoju činnosť ako slobodné povolanie alebo sú v zamestnaneckom pomere tak budú môcť za sumu 125 Eur naplno využívať svoju pečiatku, bez akýchkoľvek obmedzení vykonávať svoju činnosť a využívať všetky služby, ktoré im komora poskytuje.

 Znížené členské môžete využiť ako dobrovoľný člen SKSI

V prípade Vášho záujmu využívať možnosť zníženého členského príspevku Vám SKSI ponúka príležitosť preradenia z členstva autorizovaných inžinierov do dobrovoľného členstva. Inžinieri, ktorí aktívne nevykonávajú svoju činnosť, môžu požiadať do 31. decembra 2013 o vyčiarknutie prostredníctvom Žiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných inžinierov a následné presunutie k dobrovoľným členom. Komora týmto členom vychádza v ústrety a pri využití možnosti presunu do dobrovoľného členstva zrušila zápisné poplatky. Táto možnosť je výhodná pre členov, ktorí aktívne nevyužívajú svoju pečiatku a nevykonávajú svoju činnosť či už dočasne alebo dlhodobo, ale majú záujem zostať členmi SKSI so stavovskou cťou.

V  prípade, že sa títo dobrovoľní členovia rozhodnú do piatich rokov od odovzdania pečiatky opäť začať vykonávať svoje povolanie, nebudú už musieť vykonať autorizačné skúšky. Pečiatka ostane po dobu vyčiarknutia uložená na komore. Autorizačné skúšky budú mať možnosť absolvovať tí inžinieri, ktorí sa rozhodnú opätovne prejsť po piatich rokoch z dobrovoľného členstva k autorizácii.Print | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';