Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 09.12.2023, 08:56

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Členstvo v komore

Dobrovoľné členstvo v SKSI pre fyzické a právnické osoby

Dobrovoľnými členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia vo výstavbe a podieľajú sa na rozvoji výstavby, staviteľstva a architektúry.

Dobrovoľné členstvo vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol uchádzač o členstvo prijatý Predstavenstvom SKSI za dobrovoľného člena, na základe prihlášky.

Originál prihlášky za dobrovoľného člena SKSI zasielajte, prosím, poštou na príslušnú regionálnu kanceláriu SKSI v Bratislave, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

 

            Právnické osoby nemajú prístup k STN

 

Po potvrdení prihlášky príslušným Regionálnym združením SKSI bude prihláška predložená na schválenie na najbližšie zasadnutie Predstavenstva SKSI.

Po schválení prihlášky a preukázaní sa o zaplatení zápisného a členského príspevku bude nový dobrovoľný člen zapísaný do Evidencie dobrovoľných členov SKSI.

Poplatky dobrovoľných členov SKSI:

  • zápisné za zápis do Zoznamu dobrovoľných členov SKSI (jednorazová úhrada)
    (v prípade v prípade autorizovaných inžinierov, ktorí podali vlastnú žiadosť o vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných inžinierov a na žiadosti o vyčiarknutie potvrdili prihlásenie sa za dobrovoľného člena je zápisné vo výške 0 €)

  • základný členský príspevok splatný každý rok do 31. januára (aktuálnu výšku základného členského príspevku nájdete na tejto stránke)

 Print | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';