Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 09.12.2023, 08:48

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory > Regionálna kancelária SKSI TRNAVA

Informácia zo 6. zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava

 

Informácia zo 6. zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava

 

 

Dňa 11. februára  2013 sa v Trnave uskutočnilo 6. zasadnutie Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava v prebiehajúcom volebnom období 2012-2014.

Zasadnutia sa zúčastnilo 11 riadnych členov Výboru RZ SKSI Trnava, ako hosť sa zúčastnil predseda SKSI prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. a riaditeľka úradu Mgr. Diana Krížová.

 

Program 6. zasadnutia Výboru RZ:

 

1.  Kontrola uznesení

2.  Informácia o stretnutí predsedov V-RZ a zasadnutí Predstavenstva

3.  Informácia o príprave nového stavebného zákona

4.  Spresnenie plánu odborných podujatí na rok 2013 v rámci RZ

5.   Príprava spomienkového podujatia k 100. výročiu prof. Lukačoviča

6.   Prehľad hospodárenia RZ za rok 2012 a súčasný stav finančných prostriedkov RZ

7.   Informácia o činnosti miestnych zástupcov

8.   Náhrady za stratu času predsedu a členov Výboru RZ

9.   Rôzne - diskusia

10. Uznesenie

 

 

K jednotlivým bodom rokovania:

 

- Ing. Lužica informoval o stretnutí predsedov Výborov RZ dňa 16.1.2013 v Žiline. Na porade bolo hlavným bodom riešenie rozdelenia 52% z členských príspevkov na RZ. Ďalším bodom bolo riešenie platieb RZ prostredníctvom bezhotovostného systému so zakúpením notebookov pre predsedov RZ.

Predseda SKSI prof. Benko podrobne vysvetlil svoje zámery o riešení ekonomiky SKSI s väčšou právomocou RZ, ktoré si v rámci svojich rozpočtov budú samostatne financovať svoje aktivity. Oboznámil o systéme účtov, keď RZ okrem prevádzkového účtu v Tatrabanke bude mať svoje prostriedky, zatiaľ uložené na „spoločnom účte RZ“ uložené na úrokovo zvýhodnenom vlastnom účte vo VÚB. V roku 2013 sa pravdepodobne uskutoční VZ, na ktorom by sa mali prijať nové pravidlá.

 

 - O stave príprav prijatia nového stavebného zákona podrobne informoval prof. Benko, ktorý o. i. uviedol dobrú spoluprácu s ďalšími zainteresovanými organizáciami: ZSPS, SKA, KGK, ZMOS. V návrhu zákona sú uvedené z hľadiska povoľovania 4 druhy stavieb: drobné, jednoduché, vybraté a ostatné. Navrhuje sa, aby bola možnosť autorizácie aj pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Informoval o úsilí založiť spolu s ZSPS a technickými univerzitami vzdelávaciu s.r.o. pre odborníkov v stavebníctve.

 

- Ing. Kyseľ informoval o stave príprav spomienkového stretnutia na vynikajúceho architekta a pedagóga Stavebnej fakulty SVŠT prof. Ing. arch. Štefana Lukačoviča.  Stretnutie sa uskutoční pri príležitosti 100 rokov od jeho narodenia (nar. 11.02.1913, zomrel v roku 2001). Prof. Lukačovič bol Čestným členom SKSI a jedným z mála členov Inžinierskej komory zrušenej v roku 1951.

 

- Ing. Kyseľ informoval o záujme predsedu Trnavského samosprávneho kraja spolupracovať s SKSI pri príprave publikácií o výstavbe v kraji.

 

- Ing. Kyseľ navrhol uskutočniť posedenia s členmi RZ, ktorí dosiahli jubilejný vek 60, 70, 75, 80 rokov a odmeniť ich darčekom, napr. publikáciou vydanou SKSI. Členovia Výboru zablahoželali svojmu kolegovi z Výboru Ing. Kopajovi, ktorý v mesiaci február dosiahol 70 rokov.

 

 

 

 

 

Spracovala : Mgr. Valentovičová

 

 

 

 

 Print | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';