Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 05:23

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Komora verí, že nový stavebný zákon a zákon o verejnom obstarávaní zníži počet padajúcich stavieb na Slovensku

 Bratislava, 5. november 2012

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) už dlhodobo upozorňuje na potrebu zabezpečiť a zvýšiť kvalitu v procese výstavby na Slovensku. Súčasnú situáciu je možné zmeniť správnym nastavením právnych predpisov a kritérií verejného obstarávania.

SKSI niekoľko rokov poukazuje na dôležitosť kvalitných stavieb a správnych kritérií verejného obstarávania v stavebníctve aj prostredníctvom organizovania podujatí, ako bola panelová diskusia „Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe“, stretnutie s rakúskou diaľničnou spoločnosťou ASFINAG o verejnom obstarávaní založenom na kvalite, alebo Inžiniersky deň 2012: Inžinieri včera, dnes a zajtra, aj prostredníctvom médií (časopis ASB 10/2012: Zlá stavba sa nedá zahodiť ako pokazený jogurt; časopis Eurostav 6/2011: Za cenu trabanta nemôžeme očakávať mercedes!).

Vladimír Benko, predseda SKSI, zdôraznil, že stavebné diela sú produktmi s návrhovou životnosťou presahujúcou niekoľko generácií, a preto regulácia cien pri plánovaní a zhotovovaní stavebných konštrukcií nemôže byť riadená len pravidlami voľného trhu. Je dôležité, aby pri rozhodovaní vo fázach plánovania, kontroly, realizácie a údržby stavieb nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale ekonomicky najvýhodnejšia ponuka s primeranou cenou a zodpovednosťou za dosiahnutie kvalitného stavebného diela. V mnohých prípadoch sa nielen na Slovensku stáva, že už po veľmi krátkej dobe životnosti stavieb sú nutné zosilnenia a úpravy týchto stavieb, a nakoniec, je ich cena podstatne vyššia, ako sa očakávalo, a podstatne vyššia, aká by bola pri kvalitnom a cenove primeranom plánovaní od začiatku.

Úlohou štátu je legislatívne zabezpečiť ochranu života a zdravia ľudí a verejného majetku v súlade so siedmymi základnými kritériami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 305/2011 (mechanická odolnosť a stabilita, bezpečnosť v prípade požiaru, ...).

Do nového stavebného zákona, ktorý pripravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, chce Komora, aj v spolupráci s ostatnými profesijnými organizáciami, presadiť, aby:

-  bola projektová dokumentácia vo všetkých fázach - od územného konania až po kolaudáciu stavby pripravovaná odborníkmi - autorizovanými osobami,

-  sa pre vybraté konštrukcie zaviedla účinná a nezávislá kontrola vo všetkých stupňoch prípravy a realizácie stavby, vrátane inštitútu stavebného dozora, ktorý by vykonával kontrolnú funkciu v zastúpení štátu s kompetenciami až po zastavenie stavby v prípade pochybností o spoľahlivosti voči zlyhaniu.

Týmto spôsobom by sa podstatnou mierou zredukovali možné zlyhania konštrukcií a zabezpečilo zvýšenie ochrany životov a zdravia našich obyvateľov.

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';