Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 18.09.2020, 18:54

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

INŽINIERSKY DEŇ: Inžinieri včera, dnes a zajtra

INŽINIERSKY DEŇ
pri príležitosti 20. výročia obnovenia Slovenskej komory stavebných inžinierov

INŽINIERI VČERA, DNES A ZAJTRA

pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky pani Silvie Gašparovičovej

16. marec 2012, Bratislava

 

Garant podujatia: Vladimír BENKO, 1. podpredseda SKSI

Odborný garant: Anton VYSKOČ, člen Predstavenstva SKSI

Organizačný garant: Diana Krížová, Úrad SKSI

 

INŽINIERI VČERA, DNES A ZAJTRA  a ich dôležitá úloha v spoločnosti - bolo témou Inžinierskeho dňa, ktorý Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) zorganizovala dňa 16. marca 2012 v Bratislave.

„Stavebníctvo na Slovensku dosiahlo v posledných rokoch veľký pokrok, na čom má nemalú zásluhu aj Slovenská komora stavebných inžinierov“, povedala v úvode podujatia Prvá dáma Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky, pod ktorej záštitou sa Inžiniersky deň konal.

Stretnutie s najvyššími domácimi a zahraničnými predstaviteľmi z oblasti stavebníctva
Podujatia sa zúčastnilo vyše 250 účastníkov, vrátane najvyšších predstaviteľov a odborníkov Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE a inžinierskych komôr a zväzov Nemecka, Bavorska, Saska, Rakúska, Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Bulharska, Grécka a Čiernej Hory. Na Inžinierskom dni sa tiež zúčastnili predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, predstavitelia Magistrátu Hlavného mesta Bratislava, zástupcovia organizácií a firiem z oblasti stavebníctva pôsobiacich na Slovensku, čestní hostia a autorizovaní stavební inžinieri - členovia SKSI.

Ľubomír Vážny, poslanec Národnej rady SR, vo svojom príhovore zdôraznil úlohu Komory v spoločnosti a vyzval predstaviteľov SKSI, aby Komora aktívne spolupracovala s novou vládou Slovenskej republiky, najmä pri tvorbe nových zákonov v oblasti stavebníctva.

Inžinieri a ich prínos spoločnosti boli hlavnou témou podujatia
„Ako inžinieri musíme dennodenne zohrávať aktívnu úlohu a presadzovať sa vedecky, výskumne, teoreticky aj osobnou angažovanosťou. So zodpovednosťou za budúcnosť, zachovanie tvorivosti u nás ako aj na celom svete“, zdôraznil vo svojom príhovore Karl Kling, zakladateľ a čestný prezident Bavorskej inžinierskej komory a dlhoročný podporovateľ SKSI, ktorému Dušan Majdúch, predseda SKSI, odovzdal Čestné uznanie SKSI pri príležitosti
20. výročia obnovenia SKSI za mimoriadne zásluhy a činnosti pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov.

Vladimír Kohút vo svojom príspevku o technických pamiatkach, povedal, že v rozvinutých krajinách je štandardom zachovávať dedičstvo a tzv. konverziou je možné pamiatky transformovať a prispôsobovať novému funkčnému využitiu a vytvoriť pridanú hodnotu z hľadiska dlhodobého ekonomického horizontu.

Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI a garant podujatia, vo svojom príspevku zdôraznil potrebu dbať o zvýšenie  kvality stavieb na Slovensku pri tvorbe nového stavebného zákona, ako aj nevyhnutnosť zmeniť na Slovensku kritériá vyhodnocovania ponúk verejného obstarávania na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, a nie najnižšej cenovej ponuky.

Dušan Majdúch, predseda SKSI, skonštatoval, že dôležitou úlohou komory je zachytiť reguláciu povolaní a mobilitu fyzických osôb v rámci Európskej únie pri liberalizácii trhov a zabezpečiť ochranu našich členov na trhu práce.

V rámci podujatia odovzdali Dušan Majdúch, predseda SKSI, a Štefan Kolcun, podpredseda SKSI, ocenenia pri príležitosti 20. výročia obnovenia SKSI za osobný prínos pri obnovení činnosti komory. Čestné členstvo SKSI bolo tiež udelené Josefovi Roblovi, prezidentovi Európskej rady inžinierskych komôr a Dimitarovi Natchevovi, predsedovi bulharskej Komory inžinierov v investičnom projektovaní KIIP Sofia.

Program podujatia:

 • Pozdravné príhovory domácich a zahraničných hostí
 • INŽINIERI včera, dnes a zajtra – odborné príspevky na témy:
  -          SKSI včera, dnes a zajtra – Dušan Majdúch, predseda SKSI
  -          Technické pamiatky včera, dnes a zajtra –Vladimír Kohút, člen Komisie pre zahraničné vzťahy SKSI
  -          Inžinierske diela na Slovensku včera, dnes a zajtra – Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI
 • Odovzdávanie ocenení SKSI pri príležitosti 20. výročia obnovenia SKSI
 • Krst publikácie „Slovenská komora stavebných inžinierov v rokoch 2002 až 2012"
 • Vystúpenie sláčikového kvarteta Komorného orchestra Technik
 • Vystúpenie Ladislava Šipekyho

Banket (Raut)

Pozvánka na podujatie 

 

 

 

GENERÁLNY PARTNER SKSI V ROKU 2012 a
GENERÁLNY PARTNER PODUJATIA: 

 

HLAVNÝ PARTNER: 

 

PARTNERI PODUJATIA:

            

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI:

                      Print | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';