Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 09.12.2023, 08:53

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory > Regionálna kancelária SKSI TRNAVA

Informácia zo 4. zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava

 

 

Dňa 25. septembra 2012 o 09:30 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Výboru Regionálneho združenia Slovenskej komory stavebných inžinierov Trnava. Zasadnutia sa zúčastnilo 12 riadnych členov Výboru.    

                                                                                          

Program 4. zasadnutia Výboru RZ:

 

1.   Kontrola uznesení

2.   Upresnenie plánu odborných podujatí na rok 2012 v rámci RZ

3.   Informácia o 13. stretnutí regionálnych komôr V4 v Poľsku

4.   Príprava spomienkového podujatia na inž. Feketeházyho

5.   Prehľad hospodárenia RZ za 1. polrok 2012 a finančné prostriedky RZ

6.   Informácia o činnosti miestnych zástupcov

7.   Rôzne - diskusia

8.   Uznesenie

 

K jednotlivým bodom rokovania:

 

- bol vykonaný prehľad uskutočnených a pripravovaných odborných podujatí KOS v rámci RZ pre zostatok roka 2012 a boli prediskutované pripravované podujatia v jednotlivých KOS

 

-  Krakovská regionálna inžinierska komora usporiadala v dňoch 30.8.-2.9.2012 13. stretnutie reg. komôr („malá V4“) Nižnych Sromowciach. Na podujatí sa zúčastnili za RZ 4 zástupcovia: Lužica, Kyseľ, Petráš a Rybár. Obsiahly odborný program podujatia bol zameraný najmä na výstavbu a obnovu sakrálnych stavieb. Zo záverov podujatia sú najvýznamnejšie poznatky o existencii a praktickom vykonávaní činnosti stavebnej polície v Krakowe, schvaľovanie študijných programov stavebných fakúlt v Krakowe Komorou, funkcia združených stavebných úradov pre viaceré obce, a pod.

 

-Ing. Lužica informoval o stave príprav spomienkového stretnutia na vynikajúceho mostného inžiniera J. Feketeházy (Čiernihaus) rodáka zo Šale. Stretnutie sa pripravuje spoločne s Maďarskou komorou a uskutoční sa v novembri 2012 v Šali a Komárne.

 

-o činnosti miestnych zástupcov informovali jednotliví MZ s výnimkou neprítomného Ing. Kubiša.  Konštatovali, že väčšinou je táto aktivita prijímaná predstaviteľmi samosprávy a štátnej správy pozitívne a slúži k zvýšeniu kvality povoľovacieho procesu. Vzhľadom na informácie o pretrvávajúcom odmietavom názore väčšiny RZ o užitočnosti takejto činnosti sa ďalšia činnosť bude riadiť rozhodnutiami Predstavenstva.

 

-predseda RZ Ing. Lužica predložil návrh na doplnenie členov skúšobnej komisie SKSI pre činnosť SV+SD.

 

-predseda RZ Ing. Lužica vyzval členov Výboru RZ o iniciatívne pripomienky v procese tvorby nového stavebného zákona.

 

Spracovala: Mgr. ValentovičováPrint | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';