Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 00:26

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory > Regionálna kancelária SKSI TRNAVA

Informácia z 2. zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava

Informácia z 2. zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava

 

 

    Dňa 26. apríla 2012 sa v Trnave od 14.00 hod. uskutočnilo 2. zasadnutie Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava. Zasadnutia sa zúčastnilo 13 riadnych členov Výboru RZ SKSI Trnava.

 

Predmetom rokovania boli najmä:

 

1)       Vyhodnotenie diskusie a uznesenia z Členskej schôdze RZ

2)       Informácia o priebehu a výsledkoch VZ SKSI 2012

3)       Plán práce Výboru RZ v roku 2012 – rozdelenie úloh

4)   Plán činnosti miestnych zástupcov RZ v roku 2012

5)   Stav organizovania členov RZ v KOS – návrhy na oživenie činnosti KOS

6)   Námety na odborné podujatia v roku 2012 vrátane finančného zabezpečenia

7)   Hospodárenie RZ – schválenie spôsobu nakladania s finančnými prostriedkami RZ

 

Zápis k jednotlivým bodom rokovania:

 

 

Ad 3)  Termíny zasadnutí Výboru RZ:           14.6.2012 - Trenčín

                                                                        9.8.2012 - Trnava

                                                                        9.10.2012 - Nitra  

                                                                        13.12.2012 – Trnava.

Navrhuje sa 1x ročne poslať členom RZ informačné listy o činnosti RZ za uplynulý rok.

 

Ad 4) Plán činnosti miestnych zástupcov RZ v priebehu roku 2012 bude spočívať v návšteve krajských stavebných úradov a ostatných stavebných úradov a primátorov. Žiada sa spresniť rozsah a kompetencie autorizovaných inžinierov v jednotlivých fázach PD.

 

 

Ad 5)  Výbor RZ zhodnotil stav organizovania členov RZ v KOS a prerokované návrhy na oživenie činnosti KOS.  Boli navrhnutí noví vedúci KOS v niektorých zameraniach.

 

Ad 6) Odborné podujatia v rámci KOS pre rok 2012 sa riešia priebežne.

Na celodennú exkurziu do Rakúska v priebehu júna 2012 Výbor RZ schválil príspevok na autobus do výšky 500 Eur.

Na akciu Pro Lignum konanú dňa 11.5.2012 sa schvaľuje príspevok na účastníka vo výške 15,00 Eur.   

 

Ad 7)  Výbor RZ odsúhlasil návrh na:

-      zakúpenie Notebooku pre kanceláriu v Trenčíne,

-       zakúpenie prenosnej klimatizačnej jednotky,

-       zakúpenie laserového kompaktného zariadenia do kancelárie v Trnave,

-       zakúpenie mikrovlnnej rúry

 

V diskusii boli prednesené a prerokované:

-       Ing. Cmarková upozornila na skutočnosť, že s.r.o. nesmie prijímať, ani vydávať financie na príjmový a výdavkový doklad,

-       Kancelária RZ zabezpečí vizitky pre funkcionárov RZ, ktorí o to požiadajú,

-       Ing. Kubiš navrhol podporiť členov, ktorí absolvujú seminár pre získanie európskeho  certifikátu dizajnéra energeticky pasívnych domov (CEPH), pripraví návrh na zorganizovanie jednodňového seminára k tejto problematike.

 

 

 

Spracovala: Mgr. Valentovičová

 

 

 

 

 

 

 Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';