Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Utorok, 24.05.2022, 15:10

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory > Regionálna kancelária SKSI BRATISLAVA

VÝBOR Regionálneho združenia SKSI Bratislava (RZ SKSI Bratislava)

zvolený Členskou schôdzou RZ SKSI Bratislava dňa 20. marca 2018 v nasledovnom zložení:

Ing. Anton VYSKOČ - odborná sekcia Statika stavieb (STA)
člen Predstavenstva SKSI
predseda Výboru RZ SKSI Bratislava
e-mail: a.vyskoc@stonline.sk, tel. 0905/254 541

Ing. Otto TOKÁR - odborná sekcia Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie (DSMIÚP) 
podpredseda Výboru RZ SKSI Bratislava

***
 
Členovia Výboru RZ SKSI Bratislava:

Ing. Miloš ČERVENKA - odborná sekcia Elektrotechnické zariadenia stavieb (EZS)

Ing. Peter GEMERAN - odborná sekcia Vodohospodárske stavby (VHS)
predseda Slovenskej odbornej sekcie VHS
predseda Krajskej odbornej sekcie VHS
člen Dozornej rady SKSI

Ing. Vladimír HANZEL - odborná sekcia Statika stavieb (STA)
predseda Disciplinárnej komisie SKSI

Ing. Peter HLUCH - odborná sekcia Technologické vybavenie stavieb (TchVS)

Ing. Martin JAMNICKÝ, PhD. - odborná sekcia Pozemné stavby a architektúra (PSA)

Ing. Norbert JÓKAY - odborná sekcia Technické vybavenie stavieb (TVS)

Ing. Ľuboš KOCKA - odborná sekcia Technické vybavenie stavieb (TVS)
predseda Krajskej odbornej sekcie TVS

Ing. Karol KOLADA - odborná sekcia Elektrotechnické zariadenia stavieb (EZS)
člen Dozornej rady SKSI  

Ing. Marek SADÁK - odborná sekcia Statika stavieb (STA)

Ing. Ondrej SOVA - odborná sekcia Vedenie uskutočňovania stavieb (VUS) 

prof. Ing. Zuzana STERNOVÁ, PhD. - odborná sekcia Pozemné stavby a architektúra (PSA)

Ing. Ján ŠULÍK - odborná sekcia Elektrotechnické zariadenia stavieb (EZS)

Ing. Daniel TARČA
 - odborná sekcia Technologické vybavenie stavieb (TchVS)

Ing. Veronika TOKÁROVÁ - odborná sekcia Pozemné stavby a architektúra (PSA)

Ing. Ján TOMKO
 - odborná sekcia Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie (DSMIÚP)
predseda Slovenskej odbornej sekcie DSMIÚP
predseda Krajskej odbornej sekcie DSMIÚPPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';