Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 09.12.2023, 10:06

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory > Regionálna kancelária SKSI TRNAVA

Informácia z rokovania Výboru RZ SKSI Trnava

 konaného dňa 14. decembra 2011 v Trnave

 

Z hlavných bodov programu :

1. Činnosť miestnych zástupcov (MZ) v regióne sa v 2. polroku 2012 sústredila na vykonanie stretnutí s predstaviteľmi samosprávy, štátnej stavebnej správy a na úrady, na ktoré bol prenesený výkon štátnej správy v oblasti výstavby. Jednotliví MZ: Ing. Cmarková, Ing. Kati, Kubiš, Kyseľ, Letko, Lužica a Rybár informovali o vykonaných kontaktoch na úrovni miest a stavebných úradov. Všetky stretnutia, na ktorých MZ zdôraznili poslanie a praktickú činnosť členov sa vyznačovali veľkou ochotou zo strany navštívených predstaviteľov na trvalú spoluprácu. Celkovo bolo oslovených viac ako 70 predstaviteľov a bolo vykonaných viac ako 30 stretnutí. MZ uviedli konkrétne poznatky zo stretnutí a námety, ktoré na nich boli prednesené.

2.  Z vyhodnotenia odbornej činnosti za 11 mesiacov roka vyplýva, že bolo uskutočnených výrazne viac podujatí oproti predchádzajúcemu roku. Na odborných podujatiach sa zúčastnilo viac ako 300 členov RZ.

3. Rozpočet RZ na rok 2011 bol za prvých 10 mesiacov čerpaný iba na 39 % aj napriek tomu, že bolo uskutočnených veľa odborných podujatí a spoluúčasť s RZ Košice pri stretnutí regionálnych komôr V4.

4. Bola prerokovaná príprava členskej schôdze RZ v roku 2012, ktorá vychádza zo zásad určených predstavenstvom SKSI na zasadnutí dňa 2.12.2012. RZ SKSI Trnava v rámci pripomenutia si 20. výročia obnovenia Inžinierskej komory na Slovensku usporiada stretnutie s významnými osobami z RZ, ktorí sa podieľali na príprave obnovy a činnosti komory.

5. Výbor RZ ocenil iniciatívu a aktivitu členky výboru Ing. Cmarkovej pri príprave a uskutočnení Výstavy inžinierskych prác, ktorej vernisáž sa uskutočnila v budove SKSI v Bratislave dňa 8.12.2012.

 

Foto Mgr. Valentovičová (v prílohe)

 

  

Fotka z výboru
formát súboru DOC, 276kB
>>> stiahni dokumentPrint | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';