Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 09.12.2023, 09:11

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory > Regionálna kancelária SKSI TRNAVA

Informácia zo 16. zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava

 

Informácia zo 16. zasadnutia  Výboru RZ SKSI Trnava

 

 

 

   16. zasadnutie Výboru RZ SKSI Trnava sa konalo dňa 19. mája 2011 v Nových Zámkoch. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 riadnych členov Výboru RZ SKSI Trnava.

 

 

Predmetom rokovania bolo najmä:

 

-       Odborná činnosť RZ za obdobie 01-04 2011

-       Činnosť miestnych zástupcov za mesiace 01-04 2011

-       Informácia o hospodárení RZ za rok 2010 a úprava rozpočtu na rok 2011

-       Spresnenie plánu odborných podujatí na rok 2011

-       Príprava stretnutia regionálnych komôr „malej V4“

 

 

     V diskusii boli prednesené a prerokované:

 

a)    informácia o zasadnutí Autorizačnej komisie SKSI v sídle SKSI Trnava v dňoch 25. – 26.05.2011

b)    Ing. Cmarková informovala o potrebe riešenia súčasných problémov teplotechnického posudzovania budov autorizovanými stavebnými inžiniermi

c)     informácia zo stretnutí s členmi RZ v jednotlivých oblastiach pôsobenia MZ o požiadavke členov na vykonávanie kontrolnej činnosti komory, či členovia vykonávajú svoje povolanie eticky v prospech zvyšovania kvality pôsobenia ASI, ako je to uvedené v zákone č. 138, § 31, ods. (2) písm. c) a písm. e) a v štatúte komory – čl. 2, ods. (4)

d)    organizačné opatrenia na pripomenutie si blížiaceho sa 20. výročia obnovenia Inžinierskej komory

e)     schválenie podpory vo výške 100 € v prípade prihlásenia sa Ing. Cmarkovej na zahraničnú pracovnú cestu „Solárna energia“ do Nemecka

f)     schválenie času začiatku zasadnutia Výboru RZ medzi 13:00 a 14:00 hod.

 

 Spracovala: Mgr. Adriana Valentovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Print | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';