Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 09.12.2023, 09:33

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory > Regionálna kancelária SKSI TRNAVA

Informácia z 15. zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava

 

 

Informácia z 15. zasadnutia  Výboru RZ SKSI Trnava,

 

 

 

 

 

 

   15. zasadnutie Výboru RZ SKSI Trnava sa konalo dňa 24. marca 2011 v RK SKSI v Trnave. Zasadnutia sa zúčastnilo 9 riadnych členov Výboru RZ SKSI Trnava a doc. Ing. Štefan Kolcun, PhD. podpredseda SKSI.

 

 

     Predmetom rokovania bolo najmä:

 

-       Rozpracovanie úloh vyplývajúcich zo zasadnutia Predstavenstva

-       Informácia o činnosti Výboru a odborných sekcií za obdobie roku 2011

-       Plán odborných podujatí  a ich financovanie na rok 2011

-       Činnosť miestneho zástupcu

-       Pripomienkovanie nového stavebného zákona.

 

 

     V diskusii boli prednesené a prerokované:

 

a)    informácia prednostu kancelárie RZ, že nebytový priestor RZ SKSI Trnava je už zapísaný v katastri nehnuteľností

b)    informácia o súhlase RZ SKSI Košice a zahraničných partnerov o zapojení RZ SKSI Trnava do prípravy „malej V4“ v roku 2011

c)     Ing. Cmarková informovala o činnosti administratívnej kancelárie v Trenčíne

d)    informácia Ing. Kyseľa, že stretnutia predsedov KOS statika počas 16. konferencie Statika 2011, ktorú organizoval Spolok statikov sa zúčastnili všetci predsedovia KOS a boli prijaté odporúčania na ďalšiu činnosť.

 

 

Spracovala: Mgr. Adriana Valentovičová

 Print | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';