Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 00:23

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory > Regionálna kancelária SKSI TRNAVA

Administratívna kancelária SKSI v Trenčíne

Adresa:
Dolný Šianec 1(budova Keramoprojektu,4.posch.)
911 01 Trenčín 

Kontakt:
Mobil.: +421 901 914 577
Tel:     +421 00906 101 935
E-mail: sksitn@sksi.sk  

Predseda Výboru RZ SKSI TT:          Ing.Ján Kyseľ

Podpredseda:                                    Ing.František Lužica

Podpredseda:                                    Ing.Róbert Kati
Organizačná pracovníčka:                Ing.Ľubica Križanová

 

Sme tu pre Vás najmä v dňoch:

Pondelok                7.00 – 14.00 hod.
Utorok                    7.00 – 13.00 hod.
Streda                    7.00 – 14.00 hod.

Prevzatie autorizačných dokladov a osvedčení stavbyvedúci/stavebný dozor na základe písomnej pozvánky alebo po predchádzajúcej telefonickej dohode.

Informácie z Administratívnej kancelárie SKSI Trenčín:     

Anotácia z odborného seminára pre odbornú sekciu Elektrotechnické zariadenie stavieb " ISO 11801-3 vydanie 2018, metalické a optické systémy LCS3

21. máj 2019, SKSI TrenčínOdborný seminár "Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie. Legislatíva. Návrh teplotechnickej normy. "

24. apríl 2019, SKSI TrenčínAnotácia z odborného seminára pre odbornú sekciu Elektrotechnické zariadenie stavieb09042019

9. apríl 2019, SKSI TrenčínVernisáž výstavy v Považskej Bystrici. Dni architektúry. Architektúra, dizajn, interiér.

28.február 2019, Považská BystricaOdborný seminár odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenie stavieb

21.február 2019, SKSI TrenčínInformačné stretnutie s RESPECT Slovakia 2019

20. február 2019, SKSI TrenčínZasadnutie odbornej sekcie Statika stavieb.

29. november 2018, SKSI TrenčínPrezentačný seminár "„BIM projektovanie už nie je novinka. Ide o efektívne a praktické BIM projektovanie.“

22. november 2018, organizátor SKSI Trenčín, Miesto konania: Hotel Holiday Inn ŽilinaPrezentačný seminár "„BIM projektovanie už nie je novinka. Ide o efektívne a praktické BIM projektovanie.“

21. november 2018, organizátor SKSI Trenčín. Miesto konania : Hotel Vienna House Easy BratislavaOdborný seminár "Výbušné atmosféry STN EN 60079.Oblasti použitia automatizačnej techniky WAGO. "

19. september 2018, SKSI TrenčínOdborná výstava v Galérií Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

20. jún 2018 SKSI TrenčínOblúkové ochrany. Záložné napájacie systémy - dostupnosť napájania UPS, MG.

9. máj 2018, SKSI TrenčínAktuálna legislatíva - Vyhl. 401/2007 Voľba komínového telesa podľa paliva. Typy komínových telies Schiedel

12. marec 2018, SKSI TrenčínInformačné stretnutie členov RZ SKSI

12. marec 2018, SKSI TrenčínSprávne používanie revidovanej normy STN EN 206+ Národnej prílohy k tejto norme pri navrhovaní betónových konštrukcií.

8. marec 2018, SKSI TrenčínOdborný seminár pre Elektrotechnické zariadenie stavieb11122017. KNX - najvýznamnejšištandard pre inteligentné budovy.

11. december 2017, SKSI TrenčínNavrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 5. ročník. Navrhovanie a architektúra.

7. december 2017, SKSI TrenčínKolegiálne stretnutie členov SKSI z Trenčianskeho kraja s členmi Výboru RZ SKSI TT a s predsedami odborných sekcií

7. december 2017, SKSI TrenčínNavrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 5. ročník. Efektivita a ekonomika.

21. september 2017, SKSI TrenčínNavrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 5. ročník. Celková obnova budovy.

7.september 2017, SKSI TrenčínOdborno prezentačný seminár v spolupráci so spoločnosťou Honeywell na tému: Vykurovacie systémy. "

8. jún 2017, SKSI TrenčínOdborný seminár OS Dopravné stavby , mestské inžinierstvo a územné plánovanie "vystužovanie vozoviek. Napojenie navrhovaných a jestvujúcich vozoviek."

5. jún 2017, SKSI TrenčínOdborný seminár Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie " Materiály.

11. máj 2017, SKSI TrenčínOdborný seminár Statika stavieb " Efektívne prefabrikované systémy."

27. apríl 2017, SKSI TrenčínOdborný seminár pre Elektrotechnické zariadenie stavieb "Zmeny predpisov v poslednom období a ich dopad na Autorizovaných inžinierov Elektrotechnické zariadenie stavieb. Ochrana LED svietidiel proti prepätiu." .

21. apríl 2017, SKSI TrenčínOdborný seminár "Nová metodika a odporúčaný postup hodnotenia energetickej hospodárnosti budov."

16. marec 2017, o 11,00 hod SKSI TrenčínInformačné stretnutie o poistení pre členov SKSI s poisťovňou RESPECT SLOVAKIA s.r.o

16. marec 2017 , o 9,00 hod SKSI TrenčínPorada predsedov odbornej sekcie PSaA

9. marec 2017, o 13,00 hod SKSI TrenčínOdborný seminár "Inteligentné elektroinštalácie KNX. Kompenzácia jalového výkonu, meranie a monitoring parametrov el. siete, energetická efektívnosť. "

9. marec 2017, o 9,00 hod SKSI Trenčíninfo Odborný seminár "Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 5.ročník. Téma : Sklo v dúčasnej architektúre."

23. február 2017,  SKSI TrenčínDňa 15.2.2017 navštívil riaditeľ SKSI Ing. Martin Hlinka kanceláriu SKSI v Trenčíne.

fotoOdborný seminár "Aktuálny stav navrhovania tenkostenných konštrukcií".

26.január 2017, SKSI Trenčín, 13,00 hodOdborný semninár "Seminár k zmenám v oblasti energetickej certifikácie v súvislosti s prijatím vyhlášky č. 324/2016 Z.z. ingREeS"

17. január 2017, o 13,00 hod TrenčínKolegiálne stretnutie jubilantov v Trenčianskom kraji

5. december 2016, SKSI TrenčínZasadnutie odbornej sekcie Statika stavieb

1. december 2016, SKSI TrenčínOdborný seminár Elektrotechnické zariadenie stavieb " Poznatky z revízií a projektovania z pohľadu súdneho znalca v súčasnosti. Nové trendy v systému nouzového osvetlení. Členská schôdza odbornej sekcie. "

25. november 2016, SKSI TrenčínOdborný seminár " Praktická aplikácia prepäťových ochrán, Metalické a optické štruktúrované kabelážne systémy. "

10. november 2016, SKSI TrenčínOdborný seminár" Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 4 ročník. Navrhovanie nízkoenergetických budov.

21.októbra 2016 SKSI Trenčín

Prednášku je možné si stiahnuť v členskej zóne.Odborný seminár " Navrhovanie a bezpečnosť bezprievlakových stropných konštrukcií, poruchy a ich príčiny."

6. októbra 2016, AK SKSI TrenčínStretnutie na Stavebnom úrade v Trenčíne

4. októbra 2016, SÚ TrenčínExkurzia spojená s odborným seminárom "Navrhovanie energeticky hospodárnych budov. Ako vyhovieť energetickým požiadavkám, efektívnosti potrebe energií budov."

8. september 2016, AK SKSI TrenčínAnotácia z odborného semináru " Ochrana pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny. Nouzové centrální bateriové systémy. Inteligentní bezdrátový systém řízení osvětlení SmartDriver. "

16. jún 2016, v AK SKSI TrenčínAnotácia z odborného seminára " Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie. " Aktuálne skúsenosti zo zatepľovania budov."

19. máj 2016, AK SKSI TrenčínAnotácia z odborného semináru spojeného s exkurziou do cementárne Ladce.

12. máj 2016, organizátor SKSI TrenčínAnotácia odborný seminár spojený s exkurziou vo Viedni.

4. máj 2016, organizátor SKSI TrenčínAnotácia odborný seminár odbornej sekcie Vodohospodárskych Stavieb

22. apríl 2016, AK SKSI TrenčínAnotácia Odborný seminár Statický štvrtok " Odolnosť murovaných konštrukcií vo zvislom smere a predstavenie softwaru " StatiX " na jej výpočet od spol. XELLA Slovensko

14. apríl 2016, AK SKSI TrenčínNavrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 3. ročník. Téma: Materiály."

10. marec 2016, AK SKSI TrenčínOdborný seminár pre odbornú sekcie Elektrotechnické zariadenie stavieb" Aktuálne zmeny vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 332000-4-41 z roku 2007 aplikácia ochranných opatrení v praxi. "

18. február 2016, AK SKSI TrenčínČlenská schôdza odbornej sekcie Pozemných stavieb a architektúra

9. február 2016, AK SKSI TrenčínOdborný seminár odbornej sekcie Statika stavieb " Zaťaženie vetrom na špecifické konštrukcie."

14. január 2016, AK SKSI TrenčínZasadnutie sekcie Statika stavieb a statický štvrtok.

10. december 2015, AK SKSI TrenčínKolegiálne stretnutie pri príležitosti životného jubilea

2. december 2015, AK SKSI TrenčínNavrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 3. ročník. Téma: Efektivita a ekonomika EHB."

27. november 2015, AK SKSI TrenčínNové požiadavky na navrhovanie EITICS z hľadiska protipožiarnej ochrany.

19. október 2015, AK SKSI TrenčínOdborný seminár" Použitie geotechnických materiálov v dopravných a pozemných stavbách.

10.september 2015, AK SKSI TrenčínOdborný seminár "Použitie regulačných a vyvažovacích armatúr vo vykurovacíích sústávach".

3.september 2015, AK SKSI TrenčínInformatívne stretnutie : "Poistenie členov cez hromadnú poistku SKSI - právna zodpovednosť pri výkone činnosti."

3.september 2015, AK SKSI Trenčínstretnutie na TSK v Trenčíne

dňa 25.6.2015 v TrenčíneOdborný seminár "Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie, 3 ročník. "Tepelná ochrana budov."

11. jún 2015 AK SKSI TrenčínOdborný seminár Elektrotechnické zariadenie stavieb "Aktuálna legislatíva v požiarnej bezpečnosti stavieb z pohľadu káblových inštalácií,..."

21. mája 2015 AK SKSI v TrenčíneOdborný seminár "Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie, 3. ročník."

14. máj 2015, AK SKSI v TrenčíneOdborný seminár "Drevené konštrukcie."

26.marca 2015 AK SKSI TrenčínOdborný seminár "Vodohospodárskych stavieb" s členskou schôdzou.

12. marca 2015, AK SKSI TrenčínOdborný seminár"CAD BIM technológie. Nano technológie,.. Členská schôdza odbornej sekcie PS a architektúra"

19. februára 2015,AK SKSI TrenčínOdborný seminár"Poruchy stavieb."

22.januára 2015, AK SKSI TrenčínOdborný seminár EHB,PS Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 2 cyklus. Téma IV.Technika prostredia

11.decembra 2014, AK SKSI TrenčínOdborný seminár EHB,PS Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 2 cyklus. Téma V.Obnoviteľné zdroje

20.novembra 2014, AK SKSI TrenčínOdborný seminár Projektovanie a realizácia stropných systémov RECTOR".

13.novembra 2014 AK SKSI TrenčínOdborný seminár Elektrotechnické zariadenie stavieb "Aplikácia novej resp.nových platných noriem do výbušných atmosfér"

23.október 2014, AK SKSI TrenčínOdborný seminár s odbornou exkurziou"Železničný most cez rieku Váh v Trenčíne."

17.októbra 2014, AK SKSI TrenčínStatický štvrtok a zasadnutie sekcie Statika stavieb.

25.september 2014, AK SKSI TrenčínOdborný seminár EHB,PS Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou

18.september 2014, AK SKSI TrenčínOdborný seminár Dopravné stavby,mestské inžinierstvo a územné plánovanie

12.september 2014, AK SKSI TrenčínOdborný seminár EHB,PS Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 2 cyklus. Téma III.Materály

17. júl 2014, AK SKSI TrenčínInfo odborný seminár "Technické zariadenie budov19062014"

19. jún 2014 ,AK SKSI TrenčínInfo z odborného seminára Elektrotechnické zariadenia stavieb

13. jún 2014, AK SKSI TrenčínInfo odborný seminár Vedenia a uskutočňovanie stavieb,Stavebný dozor a Stavbyvedúcich

22.máj 2014, AK SKSI TrenčínInfo odborný seminár "Technické zariadenie budov"

15.máj 2014,AK SKSI TrenčínOdborný seminár pre všetkých členov SKSI,EHB,VS,DS,Statika stavieb,VUS

10.apríla 2014, SKSI TrenčínOdborný seminár Vodohospodárskych stavieb

4. apríla 2014, AK SKSI TrenčínOdborný seminár Statika stavieb"výpočty a kontrola pilotových základov v zmysle eurokódu 7,špeciálne zakladanie stavieb,pilotový základy"

20.marca 2014, AK SKSI TrenčínOdborný seminár EHB,PS "Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie 2 cyklus" Legislatívny blok

13. marca 2014, AK SKSI TrenčínOdborno prezentačný seminár Statika stavieb "Zateplenie v kocke"

5.decembra 2013,AK SKSI Trenčín /TN/statika/ANOTACIAstatika5122013.pdf>anotácia"Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie VI"Efektivita-ekonomika EHB

22.októbra 2013,AK SKSI Trenčín /TN/PS/anotaciaVI_TN22112013.pdf>anotáciaOdborný seminár Elektrotechnické zariadenie stavieb

19.októbra 2013, AK SKSI Trenčín

/TN/elektro/infoZoseminara19112013.pdf>anotáciaOdborný seminár"Malé vodné elektrárne" pre sekciu Vodohospodárske stavby

24.novembra 2013, Trenčín

/TN/VS/anotacia24102013.pdf>anotáciaOdborno prezentačný seminár statika stavieb HILTI "Kotevné systémy v projekčnej praxi + SAFE-SET

19.septembra 2013,TrenčínAnotácia a foto z odborného semináru "Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie,téma V,Obnoviteľné zdroje energie

12.septembra 2013,Trenčín k stiahnutiu členská zóna-anotácie prednášky zo seminárovAnotácia z odborného semináru pre Vodohospodárske stavby "protipovodňová ochrana,likvidácia dažďových vôd z komunikácií

5. septembra 2013, Trenčín k stiahnutiu členská zóna- anotácie a prednášky zo seminárov

 Info z odborného semináru pre sekciu dopravné stavby"Dopravné značenie"
4. júla 2013,Trenčín

info a foto EHB,PS 26062013 "Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie IV".
26. júna 2013, Trenčín

Info Statický štvrtok " Výber tematických okruhov na prednáškyv AK Trenčín a zasadnutie sekcie"
25.apríla 2013, Trenčín

info seminar "Elektro" Oboznámenie sa s programom DIAlux
18. apríla 2013, Trenčín

Info a foto z odborneho seminara III" Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou spotrebou energie III"
14.marca 2013 Trenčín

Info a foto z odborneho seminara " Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou spotrebou energie II"
7.decembra 2012 Trenčín

info a foto z odborného seminára"Tenkostenné väznice"
6.decembra 2012 Trenčín

Info a foto VS 07112012
7. novembra 2012 Trenčín

Anotácia a foto seminár PS a EHB" Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie
4. októbra 2012, Trenčín

Info a fotky z odborného semináru DS,PS " Pohyb ZŤP v urbanizovanom prestredí"
28. septembra 2012, Trenčín

Info a foto z odborného seminára "Navrhovanie murovaných konštrukcií podľa STN EN 1996"
14. septembra 2012,Trenčín

Info a foto zo seminara Elekltro" Zaradenie elektrotechnických zariadení do skupín A a B.
13.septembra 2012,Trenčín

Info statický štvrtok "Havária síl 32,09/20 vo firme Enviral Leopoldov dňa 2.5.2012"
28.júna 2012 Trenčín

Info EXKURZIA " Navrhovanie energeticky hospodárnych budov"
08. júna 2012, Kittsse - Trenčín

Info a foto Statika stavieb " Prezentácia softvéru firmy Idea RS"
19.apríla 2012, Trenčín

Info Statický štvrtok"Diskusia k rozsahu a kvalite statickych vypoctov pre stavebne povolenie"
12.apríla 2012,Trenčín

Info seminár Elektro Určovanie vonkajších vplyvov
23.marca 2012,Trenčín

Info a foto z odborného seminára " Téma EHB"
29.marca 2012,Trenčín

Info a foto z odborného seminára "Autorské právo a zmluvné vzťahy a Vyhodnotenie poistných udalostí "
2.marca 2012,Trenčín

Info a foto z odborného seminára Určovanie ochranných opatrení v kontexte s STN
10. februára 2012,Trenčín

Info Statický štvrtok Vplyv požiaru na oceľové konštrukcie
2.február 2012,Trenčín

info odborný seminár Statika stavieb"Príklad výpočtu strechy RD,Betóvý prievlak"
1.decembra 2011, Trenčín

Správa a foto seminár Navrhovanie energeticky hospodárnych budov
6.októbra 2011,Trenčín

Správa z exkurzie Navrhovanie energeticky hospodárnych budov
29.septembra 2011, Trenčín

Info Statický štvrtok
8.septembra 2011,Trenčín

Info a foto z 3.6.2011"Správny systém ochrany pred bleskom podľa nových predpisov"
3.júna 2011,Trenčín

Info Statický štvrtok 2.6.2011
2.júna 2011,Trenčín

Seminár TZB Info z odborného seminára
5.mája 2011, Trenčín

Statický štvrtok
28.apríla 2011,Trenčín

Seminár sekcie Pozemných stavieb Info z odborného seminára
25.marca 2011,Trenčín

Seminár Statika stavieb Fotky a info o odbornom seminári v Trenčíne
24.marca 2011,Trenčín

Anotácia,foto Vodné zdroje a ich ochrana,Čistenie odpadových vôd
10.februára 2011, Trenčín

Anotácia a foto seminár PS a EHB
31.januára 2011,Trenčín

Anotácia zo semináru pre sekciu Statika stavieb
17.decembra 2010,Trenčín

Anotácia zo semináru pre sekciu dopravné stavby
11.novembra 2010,Trenčín

Info odborný seminar Elektro
28.októbra 2010, Trenčín

Anotácia z odborno prezentačného seminára Pozemné stavby a EHB
15.októbra 2010,Trenčín

Anotácia zo seminára PS
25.augusta 2010, Trenčín

Anotácia prezentačný seminár Basf Slovensko s.r.o.
22.júla 2010, Trenčín

Odborný seminár Pozemné stavby a Statika stavieb
24.júna 2010,TrenčínPrint | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';