Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Štvrtok, 29.02.2024, 22:55

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Odborné sekcie > Statika stavieb

STATIKA - aktuality

Stránka ,,STATIKA" je určená záujemcom o získanie informácií z oblasti navrhovania a realizácie nosných konštrukcií stavieb. Túto stránku udržiava Spolok statikov Slovenska v spolupráci s odbornými sekciami SKSI pre statiku. V priečinku budú uverejňované informácie o príprave a uskutočnení odborných podujatí, o nových normách a predpisoch pre nosné konštrukcie stavieb, spoločenské udalosti, významné konštrukcie a technologické postupy, informácie, príp. rešerše z odbornej literatúry a odborných časopisov a v prípade záujmu aj odborná diskusia. Všetky návrhy, pripomienky, ohlasy, spolupráca, kritické vyjadrenia sú vítané.

Zodpovedná osoba za vedenie stránky je Ing. Ján Kyseľ (kysel@nextra.sk ; tel.: 0905 / 714 534).Prehľad platných noriem STN pre oblasť nosných konštrukcií stavieb
(platnosť STN k 1.10.2010)
-  prístupný pre autorizovaných stavebných inžinierov a dobrovoľných členov SKSI (fyzické osoby) cez členskú zónu na www.sksi.sk 


Informácie z odbornej literatúry v roku 2010:

          Z časopisu BETON č. 3/2012:

          Zesílení betónové konstrukce - analýza, varianty, realizace


Štefan Hajdu držiteľom Ceny Jozefa Poštulku za rok 2010

 

Štatút Ceny Jozefa Poštulku


zo 14. konferencie "Zakladanie stavieb 2012"

Z 13.konferencie "ZAKLADANIE 2011

 

Informácia o 15. konferencii "STATIKA STAVIEB 2010"
konanej v dňoch 18.- 19. marca 2010 v Piešťanoch


Obsah pripravovanej publikácie: „Statické tabuľky 2010


Informácie z odbornej literatúry v roku 2009

 

 • Z časopisu BETON č. 6/2009:
  Navrhovanie konzol s použitím modelov náhradnej priehradoviny (Ing. Jiří Šmejkal, CSc.)
  Návrh štíhleho stĺpa metódou globálneho súčiniteľa (Ing. Pavel Marek, Ph.D.)
  Železobetónové schodište so zalamovanou výstužou (Ing. Ondřej Klečka)  
   
 • Z časopisu BETON č. 3/2009:
  Degradácia železobetónových konštrukcií a ich diagnostika (prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., doc.  Ing. Jiří Bydžovský, CSc.)
  Sanácia betónových konštrukcií hotela Slovan v Košiciach (prof. Ing. Tibor Ďurica,, CSc.,  Ing. Stanislav Tury)
  Injektáž trhlín a dutín v betóne (Dipl. Ing. Holger Graeve, Nemecko)

 • Z časopisu BETON č. 2/2009:
  Zosilňovanie štíhlych železobetónových stĺpov s použitím kompozitných materiálov (Ing. Katarína Halászová , prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.)
  Modul pružnosti vs. pevnosti v tlaku (Ing. Petr  Misák, Ing. Tomáš Vymaza, PhD.
  Únosnosť spriahnutých betónových stropných dosiek v montážnom štádiu zmonolitnenia (Ing. Jiří Šmejkal, CSc.)

 • Postrehy o chovaní železobetónovej konštrukcie pri požiari (doc. Ing. Petr Fajman, CSc., FS ČVUT Praha, Časopis BETON 1/2009 – str.60-65)

Informácia o 14. konferencii ,,Statika stavieb 2009"

V dňoch 19.-20.3.2009 sa uskutočnila v Piešťanoch 14. konferencia ,,Statika stavieb 2009". Konferencia bola venovaná pamiatke zosnulého Ing. Jozefa Poštulku.

Na konferencii odznelo celkom 24 príspevkov, z toho 5 od zahraničných účastníkov. Prehľad príspevkov uvádzame v samostatnom materiály.

Významná pozornosť bola venovaná príprave používania eurokódov v SR a v susedných krajinách. Súbežne s rokovaním konferencie bolo umožnené v priľahlých priestoroch konferenčnej sály získať informácie a projektové podklady od dodávateľov materiálov a výrobkov pre nosné konštrukcie stavieb.

Usporiadateľmi konferencie boli Spolok statikov Slovenska a Asociácia civilných inžinierov Slovenska v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - Regionálne združenie v Bratislave, Košiciach a Trnave, ktoré prispeli finančným príspevkom.

Konferencie sa zúčastnilo celkom 154 účastníkov, z toho 124 autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí mali zľavu vložného vo výške 20 EUR (600,- Sk).

Veľmi rozsiahla a zaujímavá bola diskusia na konferencii, do ktorej sa zapojilo viac ako 30 účastníkov.

Spracoval: Ján Kyseľ

 

Zborník príspevkov z konferencie ,,Statika stavieb 2009"

Uverejňujeme prehľad príspevkov uvedených v zborníku príspevkov zo 14. konferencie ,,Statika stavieb 2009". U jednotlivých príspevkoch uvádzame anotácie:
- titulný list zborníka
- venovanie Ing. Poštulkovi
- zoznam príspevkov
- anotácie príspevkov
- "ZAVEDENIE A POUŽÍVANIE EUROKÓDOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE" - príspevok prof. Ing. Ivana Baláža, PhD. na konferencii ,,Statika stavieb 2009". S dovolením autora uvádzame príspevok v plnom znení.


Z časopisu BETON č. 03/2013
formát súboru DOC, 28kB
>>> stiahni dokument

Záznam zo zasadnutia zástupcov KOS SKSI pre statiku stavieb
formát súboru DOC, 16kB
>>> stiahni dokument

Poštulkova cena za rok 2011
formát súboru DOC, 25kB
>>> stiahni dokument

Informácia o seminári o používaní Eurokódov
formát súboru DOC, 2665kB
>>> stiahni dokument

Informácia o konferencii "Zakladanie stavieb 2010"
formát súboru DOC, 3062kB
>>> stiahni dokument

Informácia z časopisu Beton 5/2010
formát súboru DOC, 23kB
>>> stiahni dokumentPrint | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';