Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 26.05.2024, 23:42

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > O KOMORE

Úlohy a ciele komory

 • podieľať sa na ochrane verejných záujmov v oblasti výstavby;
 • chrániť práva a oprávnené záujmy spoločnosti;
 • prispievať k rozvoju výstavby a stavebníctva a uplatňovať najnovšie odborné poznatky v praxi;
 • podporovať odborné vzdelávanie a dbať o rast odbornosti inžinierov;
 • dbať o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory;
 • spolupracovať so strednými a vysokými školami, ako aj s vedeckými inštitúciami;
 • zabezpečovať medzinárodnú výmenu odborných poznatkov formou spolupráce s komorami a inžinierskymi organizáciami v zahraničí;
 • vykonávať osvetovú, informačnú a poradenskú činnosť;
 • podporovať stavovskú česť medzi stavebnými inžiniermi;
 • obhajovať a podporovať práva, profesijné, sociálne a hospodárske záujmy stavebných inžinierov;
 • viesť zoznam autorizovaných stavebných inžinierov.Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';