Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 01:17

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Zahraničné aktivity

Aktivity SKSI v oblasti zahraničných vzťahov

Koncepcia zahraničných aktivít SKSI je založená predovšetkým na spolupráci s inžinierskymi komorami, zväzmi a inými inštitúciami za účelom získania know-how, výmeny skúseností, podpory členov komory a hájenia ich záujmov v Európskej únii.

Účinnými prostriedkami sú zmluvy o spolupráci, bilaterálne stretnutia, konferencie, semináre, ako aj spolupráca na rôznych projektoch. Predmetom spolupráce s inými komorami a organizáciami je uznávanie odbornej kvalifikácie, výmena skúseností v oblastiach záujmu SKSI a svojich členov a spoločná účasť na vzdelávacích podujatiach, školeniach, súťažiach a iných podujatiach.

Ďalším významným prostriedkom pri presadzovaní záujmov komory a jej členov v oblasti zahraničnej i domácej politiky je lobovanie v prospech inžinierskej profesie. Lobovanie je založené nielen na kontaktoch, ale aj na dôvere u zahraničných partneroch a orgánov Európskej únie prostredníctvom úradníkov, komisárov EÚ a členov Európskeho parlamentu.

Vladimír BENKO 
prof. Dipl.-Ing. Dr., PhD., Aut. Ing.
predseda SKSIVEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZALOŽENÉ NA KVALITE: Komora iniciovala stretnutie s predstaviteľmi rakúskej diaľničnej spoločnosti ASFINAG
informácia zo dňa 11. augusta 2011

Zmena v prekladaní „AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER“ do anglického jazyka: CHARTERED CIVIL ENGINEER
schválená Predstavenstvom SKSI na svojom 16. zasadnutí dňa 29. apríla 2011

"KVALITA PROJEKTOVÝCH A INŽINIERSKYCH PRÁC A ICH HONOROVANIE V EURÓPE" - príspevky a ďalšie informácie o Panelovej diskusii
organizovanej SKSI dňa 4. marca 2011 v Bratislave

Výzva na aktívnu spoluprácu členov SKSI v oblasti zahraničných aktivít
výzva 1. podpredsedu SKSI

Zo správy doc. Vladimíra Benka, 1. podpredsedu SKSI, o aktivitách SKSI v oblasti zahraničných vzťahov (apríl 2008 - apríl 2010)
prednesenej na zasadnutí Valného zhromaždenia SKSI (23.4.2010 v Košiciach)

Zo správy doc. Vladimíra Benka, 1. podpredsedu SKSI pre zahraničie (jún 2007 - apríl 2008)
prednesenej na zasadnutí Valného zhromaždenia SKSI (19.4.2008 v Trenčíne)

Správa doc. Vladimíra Benka, 1. podpredsedu SKSI pre zahraničie, o činnosti v zahraničnej oblasti (november 2005 - jún 2007)
prednesená na zasadnutí Valného zhromaždenia SKSI (9.6.2007 v Košiciach)

Komisia pre zahraničné vzťahy SKSI
Slovenskej komory stavebných inžinierov

Správa doc. Vladimíra Benka, 1. podpredsedu SKSI pre zahraničie, o činnosti Komisie pre zahraničie (máj 2004 - november 2005)
správa prednesená na zasadnutí Valného zhromaždenia SKSI (03.12.2005 v Žiline)

Zahraničné aktivity SKSI
v rokoch 2003 - 2004Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';