Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 09.12.2023, 08:49

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Zahraničné aktivity

ECEC

Európska rada inžinierskych komôr
European Council of Engineering Chambers (ECEC)

Európska rada inžinierskych komôr (ďalej ECEC) je organizácia združujúca európske inžinierske komory. Medzi hlavné úlohy ECEC patrí:

  • zastupovať záujmy inžinierov - členov národných inžinierskych komôr na úrovni orgánov EÚ;
  • podporovať, navrhovať a monitorovať proces schvaľovania právnych aktov EÚ a harmonizovania národných legislatívnych systémov v oblasti prenosu právomocí na inžinierske komory v celej Európe;
  • podporovať aktívne zapájanie národných inžinierskych komôr do procesu harmonizácie národnej legislatívy v oblasti stavebníctva podľa legislatívy EÚ;
  • definovať kritériá pre odbornú kvalifikáciu inžinierov, ako aj podporovať slobodné inžinierske povolanie;
  • vytvoriť spoločné princípy inžinierskej etiky;
  • vytvoriť priaznivú atmosféru pre súčasnú a budúcu spoluprácu a koordináciu aktivít s ostatnými európskymi inžinierskymi organizáciami.

ECEC bola založená dňa 26. septembra 2003 vo Viedni, Rakúsku. Zakladajúcimi členmi ECEC sú komory z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Čiernej Hory, Slovinska, Slovenska, Poľska. SKSI je signatárom zmluvy zakladajúcej ECEC.

Viac informácií získate na webovej stránke ECEC: www.ecec.net  

 

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY:

Etický kódex európskych autorizovaných inžinierov
prijaté 3. októbra 2008 Valným zhromaždením ECEC 

Kódex kvality európskych autorizovaných inžinierov
prijaté 20. novembra 2010 Valným zhromaždením ECEC 
Stanovisko ECEC k Verejnej konzultácii o Smernici o uznávaní odborných kvalifikácií 
zo dňa 15. marca 2011
(stanovisko SKSI ako aj bližšie informácie o konzultácii )Print | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';