Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 00:21

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > SKSI v médiách

TASR: Laureátom Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu je J. Dunaj z STU

Laureátom Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu je J. Dunaj z STU

Bratislava 28. mája (TASR) Jozef Dunaj zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa stal laureátom 4. ročníka celonárodnej súťaže Inžinierska cena za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu v akademickom roku 2013/2014. Zvíťazil s prácou Obnova plavárne Grössling a okrem čestného uznania si prevzal finančnú odmenu 800 eur.

Čestné uznanie a odmenu 400 eur udelila porota autorom troch diplomových prác. Získali ju Ondrej Kalus za prácu Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy tepelnej úžitkovej vody pre rodinný dom. Michal Mižák, ktorý navrhol Multifunkčný bytový dom, a Róbert Idunk za prácu Analýza vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov na pôsobenie viacpodlažnej budovy.

Inžinierska cena je celoštátna súťaž v novodobej histórii jej hlavného zriaďovateľa - Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) v Bratislave. Oceňuje najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. V školskom roku 2013/2014 bola súťaž vyhlásená štvrtýkrát a hlavnými kritériami hodnotenia boli originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

O cenu sa každoročne uchádzajú absolventi desiatich fakúlt z troch slovenských technických univerzít. Každá fakulta môže zaslať organizátorovi Združeniu ABF Slovakia do štátneho kola maximálne tri najlepšie diplomové práce. Porota tradične udeľuje okrem ceny pre víťaza aj tri čestné uznania.

Slávnostného udeľovania cien sa okrem osobností akademickej obce zúčastnili aj predstavitelia jej štyroch zriaďovateľov - Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenského zväzu stavebných inžinierov, Slovenského elektrotechnického zväzu Komory elektrotechnikov Slovenska a Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia, ktoré je zároveň aj organizátorom súťaže.

"Hostí privítal predseda SKSI Vladimír Benko. Následne predniesol príhovor prorektor STU Marián Peciar. Obaja ocenili kvalitu diplomových prác a vyzdvihli hlavnú myšlienku podujatia, ktorou zostáva motivovať študentov stavebníctva do súťaživosti a zviditeľnenia ich profesie. Podobne ako v predošlých ročníkoch súčasťou odovzdávania ocenení bola aj vernisáž všetkých prihlásených prác," uviedla pre TASR hovorkyňa SKSI Diana Chovancová Stanková.

SKSI je stavovská organizácia obnovená v roku 1992 zákonom o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva SKSI skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu i pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';