Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 05:01

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Inžinierska cena pozná svojho víťaza

Inžinierska cena pozná svojho víťaza

Bratislava, 27. mája 2015 Laureát 4. ročníka celonárodnej súťaže Inžinierska cena si dnes slávnostne prevzal ocenenie za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu v sídle jej hlavného zriaďovateľa - Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) v Bratislave.

Hlavnú cenu Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2013/2014 získal Ing. Jozef Dunaj zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave so svojou prácou Obnova plavárne Grössling. Víťaz si okrem čestného uznania prevzal aj finančnú odmenu v hodnote 800 eur.

Inžinierska cena je celoštátna súťaž v novodobej histórii SKSI, ktorá oceňuje najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. V školskom roku 2013/2014 bola súťaž vyhlásená na Slovensku po štvrtýkrát, pričom hlavnými kritériami hodnotenia boli: originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Slávnostného udeľovania cien sa okrem autorov ocenených diplomových prác zúčastnili aj predstavitelia jej štyroch zriaďovateľov, a to Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenského zväzu stavebných inžinierov, Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska a Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, ktoré je zároveň aj organizátorom súťaže, ako aj známe osobnosti akademickej obce. Pozvaných hostí na úvod privítal prof. Vladimír Benko, predseda SKSI. Následne predniesol príhovor prof. Marián Peciar, prorektor STU v Bratislave. Obaja ocenili kvalitu zúčastnených diplomových prác a vyzdvihli hlavnú myšlienku súťaže, ktorou zostáva motivovať študentov stavebníctva do súťaživosti  a zviditeľnenia ich profesie. Podobne ako v predošlých ročníkoch, súčasťou slávnostného odovzdávania ocenení bola aj vernisáž výstavy všetkých prihlásených diplomových prác.

Ceny udeľovala štvorčlenná odborná porota nominovaná vyhlasovateľmi súťaže. O Inžiniersku cenu sa každoročne uchádzajú absolventi desiatich fakúlt z troch slovenských technických univerzít. Každá fakulta môže zaslať organizátorovi Združeniu ABF Slovakia do štátneho kola maximálne tri najlepšie diplomové práce. Už tradične udeľuje porota okrem ceny pre samotného víťaza, aj tri čestné uznania. Každé z nich je honorované sumou 400 eur.

Čestné uznania udelila porota nasledovným diplomovým prácam:

 Autor: Ing. Ondrej Kalus

 Názov dipl. práce: „Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy tepelnej úžitkovej vody pre rodinný dom“

 Autor: Ing. Michal Mižák

 Názov dipl. práce: „Multifunkčný bytový dom“

 Autor: Ing. Róbert Idunk

 Názov dipl. práce: „Analýza vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov na pôsobenie viacpodlažnej budovy“

Laureát Inžinierskej ceny preberá ocenenie z rúk predsedu SKSIPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';