Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 05:27

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Úspešní budúci stavbári si prevzali ocenenia

Tlačová správa

Bratislava 15. mája 2015 Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) po prvýkrát udeľovala prestížne ocenenie v rámci Medzinárodnej konferencie študentskej vedeckej odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Ceny si prevzali traja mladí študenti z rúk predsedu SKSI prof. Vladimíra Benka.

Pod záštitou rektora Slovenskej Technickej Univerzity prof. Roberta Redhammera sa 14. mája 2015 konala medzinárodná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky (ŠVOČ). V rámci XVI. ročníka súťaže ŠVOČ slovenských a českých stavebných fakúlt udeľovala SKSI tri ceny za vysokokvalitnú študentskú odbornú prácu so značným potenciálom uplatniteľnosti v praktickej oblasti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Do súťaže sa zapojilo spolu šesť slovenských a českých stavebných univerzitných fakúlt. Voľba víťazov prebiehala v desiatich kategóriách – pozemné stavby a architektúra, vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo, dopravné stavby, stavebná mechanika, materiálové inžinierstvo, inžinierske konštrukcie a mosty, geotechnika, geodézia a kartografia, technické zariadenia budov a energie budov, ekonomika, riadenie a technológie stavieb.

„Veľmi vysoko hodnotím kvalitu posudzovaných projektov a voľba víťazov vôbec nebola jednoduchá. Teší ma aktivita mladých budúcich stavbárov aj ich nadšenie, s akým sa zapájajú do súťaže“, uviedol predseda SKSI prof. Vladimír Benko. Odbornú komisiu Slovenskej komory stavebných inžinierov tvorili prof. Puškár, Ing. Minár, Ing. Tomko. Porota vyberala spomedzi viac ako sto projektov a z desiatich nominovaných prác nakoniec udelila ocenenia trom najlepším.

Prestížne ocenenie SKSI si prevzali:

1. miesto - Bc. Roland Antal
„Vplyv vetra na budovu nepravidelného pôdorysu“

2. miesto – Bc. Jakub Čurpek
„Nekompatibilita stavebných materiálov v skladbe plochých striech“

 3. miesto – Bc. Marek Kováč
„Zvyšovanie počiatočných pevností betónu s prímesami“ 

Autor: Ing. Peter Ivan
Autor foto: Ing. Peter IvanPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';