Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 04:42

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Vladimír Benko: Vieme odstrániť chyby v systéme slovenského stavebníctva

Kritériom obstarávania stavieb nemôže byť najnižšia cena  

Tlačová správa SKSI

Bratislava 27. marec – Najdôležitejším kritériom v procese verejného obstarávania stavieb nemôže byť najnižšia cena. Vyhlásil to predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Vladimír Benko počas Partnerského dňa organizácií z oblasti stavebníctva na medzinárodnom veľtrhu CONECO 2015.

„Rozhodovanie o kvalite stavieb prešlo z rúk stavebných odborníkov do rúk developerov a manažérov na voľnom trhu Európy. Ich jediným kritériom obstarania stavby je najnižšia cena za projektovanie a zhotovovanie diela,“ uviedol šéf stavovskej organizácie projektantov Vladimír Benko. Podľa jeho slov je chybou systému slovenského stavebníctva fakt, že práve stavby, ktoré sú produkty s návrhovou životnosťou niekoľkých generácií, obstarávajú investori na Slovensku za čo najnižší peniaz.

„Rozumiem, že elektronické trhovisko pre obstarávanie produktov, ktorých návrhová životnosť je niekoľko dní, mesiacov prípadne aj rokov, môže fungovať. Ale pri stavbách, ktorých návrhová životnosť je pre budovy minimálne 50 rokov a pre inžinierske stavby 100 a viac rokov, a ktorých spoľahlivosť a bezpečnosť vo verejnom záujme má garantovať štát, nemôžeme považovať za prvoradé kritérium obstarať ich čo najlacnejšie, a už vôbec nie elektronickým trhoviskom“ vysvetlil Benko.

Odstránením podmienky najnižšej ceny z verejných obstarávaní sa podľa Benka začína cesta pre správne smerovanie slovenského stavebníctva ku kvalitnejším stavbám. „Investori by mali mať záujem na tom, aby produkty, ktoré si obstarávajú, neboli len najlacnejšie, ale zároveň aj kvalitné. Za najnižšiu cenu nie je možné vytvoriť kvalitný projekt, ani ho kvalitne zrealizovať. Preto by mali dbať na to, aby sa hlavným kritériom obstarávania stala nie najnižšia ponuka, ale ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, teda pomer kvalita a cena,“ upresnil Benko.

Chybou v systéme fungovania slovenského stavebníctva však podľa tohto odborníka nie sú len verejné obstarávania. Stavbárom nedá spávať katastrofálna platobná morálka investorov a podliezanie cien za prípravu projektovej dokumentácie či realizáciu stavby, problémom je aj stále platná zastaraná legislatíva. To všetko spôsobuje súčasný kolaps stavieb nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európy, kde regulovanie stavieb je ponechané voľnému trhu v dlhotrvajúcej hospodárskej kríze. V médiách sa už bežnou praxou stáva premietanie zlyhaní budov, mostov, tunelov aj komunikácií. „Štatisticky sme mohli redukovať škody a zlyhania stavieb, ktoré sa pripravovali a pripravujú v zle nastavenom a nedokončenom systéme. Návrh nového stavebného zákona nám od novembra 2012 dával nádej, že mnohé nastavenia smerom ku kvalitnejším stavbám sa čo najrýchlejšie dostanú do praxe. Vzhľadom na to, že legislatívny proces návrhu nového stavebného zákona sa predlžuje, je potrebné pre Slovensko v oblasti projektovania a zhotovovania stavieb novelizovať aj náš súčasne platný zákon z roku 1976, a zrejme sa tak malo urobiť už v roku 2013,“ upozornil Benko a dodal, že najdôležitejším predpokladom na Slovenku pre skvalitnenie aj v stavebníctve je dodržiavanie zákona a vymožiteľnosť práva.

  

Kvalita stavieb: Nový stavebný zákon alebo novelizácia starého
prednáška prof. Benka, predsedu SKSI
na Partnerskom dni ZSPS, SKSI a Stavebnej fakulty STU v Bratislave
v rámci veľtrhu CONECO/Racioenergia 2015, dňa 26. marca 2015Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';