Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 06:20

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Komora pokrstila 1. diel publikácie INŽINIERSKE STAVBY V4

 V sídle Slovenskej komory stavebných inžinierov v Bratislave sa dňa 20. decembra 2012  uskutočnil Slávnostný krst
 1. dielu publikácie „Inžinierske stavby V4“, ktorá predstavuje v piatich jazykoch 24 výnimočných inžinierskych
 stavieb, dokončených po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorky – na Slovensku, v Česku, Poľsku a Maďarsku. 
 Publikácia vychádza ako 1. diel novej edičnej rady inžinierskych komôr a zväzov krajín V4, nadväzujúc na edičnú radu
 piatich publikácií Technické pamiatky krajín V4.

 Slovensko v publikácii reprezentujú Most Lafranconi a Most Apollo, Vodné dielo Gabčíkovo, Tunel Sitina,
 Silá sladovne v Hurbanove a Zimný štadión Ondreja Nepelu. Do výberu stavieb za Slovensko sa zapojili aj členovia
 Komory najprv nominovaním inžinierskych stavieb, a neskôr aj elektronickým hlasovaním v online ankete.
 Na základe výsledkov ankety a požiadavky rôznorodosti reprezentatívnych stavieb vybrali editori publikácie
 šesť stavieb, ktoré reprezentujú rôzne typy moderného inžinierskeho staviteľstva na Slovensku.
 Publikácia je v predaji na regionálnych kanceláriách Komory .

 Na slovenskej časti publikácie sa autorsky podieľali: prof. Zoltán Agósc, prof. Vladimír Benko, Ing. Anton Bezák,
 doc. Ľubomír Bolha, Ing. Miloslav Frankovský, Ing. Igor Hudoba, Ing. Viktória Chomová,  Ing. Miroslav Maťaščík,
 Ing. Peter Paulík, Ing. Tibor Šefčík a Ing. Marcel Vanko. Editormi slovenskej časti publikácie boli 
 prof. Vladimír Benko, predseda Komory a Ing. Peter Paulík.

Na slávnostnom podujatí sa okrem autorov a editorov slovenskej časti publikácie zúčastnili členovia Predstavenstva a iných volených orgánov Komory,  prof. Dušan Majdúch, bývalý predseda SKSI, Ing. Juraj Nagy, viceprezident  Slovenského zväzu stavebných inžinierov a Mgr. Diana Krížová, riaditeľka Úradu SKSI.

Krst publikácie spoločne uskutočnili predseda Komory a hlavný editor publikácie prof. Vladimír Benko a Ing. Vladimír Kohút, editor za Slovensko publikácií Technické pamiatky krajín V4, ktorý ako krstný otec zaželal publikácii veľa úspechov a poprial Komore aj energiu a skvelých autorov pri príprave ďalších dielov  z tejto edičnej série.

1. diel publikácie Inžinierske stavby krajín V4 pokrstil Ing. Vladimír Kohút, editor za Slovensko publikácií Technické pamiatky krajín V4, a
prof. Vladimír Benko, predseda Komory a hlavný editor publikácie.

Na slávnostnom krste sa zúčastnili autori a editori publikácie a predstavitelia SKSI

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';