Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 06:07

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Tlačová správa SKSI: Autorizovaní stavební inžinieri budujú na Dunaji budúcnosť Európy

Bratislava 20. marec 2012

Tlačová správa

Inžinieri spájajú Európu a šíria európske hodnoty a dedičstvo budovaním dopravných koridorov

Autorizovaní stavební inžinieri budujú na Dunaji budúcnosť Európy

 

Stavební inžinieri chcú zabezpečiť udržateľný rozvoj Dunajského regiónu a Európy prostredníctvom spolupráce na makroregionálnych projektoch – s týmto zámerom sa stretli najvyšší predstavitelia  inžinierskych komôr zo Slovenska, Bavorska, Rakúska, Saska, Maďarska, a zástupcovia, Európskej rady inžinierskych komôr ECEC, Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Dunajského vedomostného klastra a Stavebníckeho klastra Slovenska dňa 17. marca 2012 v Bratislave.

Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI, na úvod informoval o stretnutí zástupcov Bavorskej inžinierskej komory (BayIKa-Bau), Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) a Dunajského vedomostného klastra (DVK) s poslancom Európskeho parlamentu a predsedom európskej skupiny CSU Markusom Ferberom, ktoré sa uskutočnilo vo februára 2012 v Augsburgu, na ktorom Markus Ferber prisľúbil predstaviť tento projekt v Európskom parlamente (viac informácií o stretnutí nájdete TU).

Na stretnutí dňa 17. marca 2012 boli so zúčastnenými prerokované možnosti vzájomnej spolupráce európskych inžinierov s cieľom rozvoja Dunajského regiónu prostredníctvom makroregionálnych projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, udržateľnosti životného prostredia a kultúrneho dedičstva Dunajského regiónu, financovaných prostredníctvom Kohézneho fondu a Štrukturálnych fondov EÚ.

Profesor Karl Kling, zakladateľ a čestný prezident Bavorskej inžinierskej komory, informoval o podpore poslanca Európskeho Parlamentu Markusa Ferbera v oblasti makroregionálnych projektov Dunajského regiónu: „Dunaj a dunajský región je strategickým regiónom Európy, významným pre hospodársky, verejný, ale aj súkromný sektor. Európskou komisiou sme boli vyzvaní, aby sme predložili spoločný návrh makroregionálnych projektov, podloženého odborne, vedecky a politicky (pripraveného po vedeckej, ako aj technickej a praktickej stránke)“.

Heinrich Schroeter, prezident BayIKa-Bau, potvrdil dôležitosť spolupráce najmenej troch členských krajín EÚ v takýchto projektov. „V blízkej budúcnosti chceme kontaktovať poslancov Európskeho parlamentu všetkých zúčastnených krajín, ako aj našich členov - inžinierov, aby sa k tejto iniciatíve pripojili“, informoval Schroeter. Absolútnou prioritou bavorských inžinierov je – ochrany vody, ovzdušia a životného prostredia.

Rolf Rau, hovorca a čestný člen Predstavenstva Saskej inžinierskej komory navrhol zahrnúť do tejto spolupráce aj projekt regionálnej stratégie Baltského mora, a to konkrétny projekt tranzitného železničného koridoru, spájajúceho Baltské more s južnou Európou. Zároveň pozval Vladimíra Benka na stretnutie so Stanislawom Tillichom, ministerským predsedom slobodnej spolkovej krajiny Sasko dňa 26. júna 2012.      

Peter Poláček, predseda Správnej rady DVK, potvrdil, že víziou klastra DVK je realizovať projekty Dunajskej regionálnej stratégie spojením národných stratégií krajín Dunajského regiónu. Alojz Kopáčik, dekan Stavebnej fakulty STU a podpredseda Správnej rady DVK, informoval, že plány a prvotné zámery vznikli na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Josef Robl, prezident Európskej rady inžinierskych komôr ECEC, navrhol prepojiť projekty z oblasti dopravnej infraštruktúry s projektami pre podporu turizmu v Dunajskom regióne. Klaus Thürriedl, prezident Sekcie inžinierov z rakúskej komory, potvrdil dôležitosť trvale udržateľného rozvoja v Dunajskom regióne aj s ohľadom na životné prostredie a rozvoj turizmu.

Podľa Gábora Szőllossyho, tajomníka Maďarskej inžinierskej komory, by sa riešenie Dunajskej regionálnej stratégie malo riešiť hlavne po odbornej stránke.   

Dunajská regionálna stratégia bude mať väčšiu perspektívu, ak sa do jej implementácie zapoja aj profesijné inžinierske organizácie. Makroregionálny projekt a spolupráca inžinierov Dunajského regiónu bude zároveň aj koordinovaným ohlasom na výzvy, ktoré v súčasnosti prináša globalizácia, a často je možné priniesť riešenia len prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Výsledkom úspešných makroregionálnych projektov na Slovensku a v Dunajskom regióne bude udržateľný rast hospodárstva, zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska ako aj ostatných krajín dunajského regiónu, prísun nových investícií, pracovných možností a príležitostí nielen pre stavebných inžinierov, ktorí získajú hmatateľný prospech z aktivít Slovenskej komory stavebných inžinierov v oblasti zahraničných vzťahov.

 

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje vyše 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a 600 dobrovoľných členov z oblasti stavebníctva (fyzické osoby, právnické osoby). Okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';