Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 05:25

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Tlačová správa SKSI: Autorizovaní stavební inžinieri pre zjednotenú Európu a rozvoj Dunajského regiónu

Bratislava 5. marec 2012

Tlačová správa

Bavorská inžinierska komora – výstavba a Slovenská komora stavebných inžinierov
sú staviteľmi mostov Dunajského regiónu

Autorizovaní stavební inžinieri pre zjednotenú Európu a rozvoj Dunajského regiónu

 

Stavební inžinieri budujú mosty, budujú Európu a budujú budúcnosť - to bolo mottom stretnutia poslanca Európskeho parlamentu Markusa Ferbera s predstaviteľmi Slovenskej komory stavebných  inžinierov a Bavorskej inžinierskej komory - výstavba, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2012 v Augsburgu, Nemecku.

Z iniciatívy čestného predsedu a zakladateľa Bavorskej inžinierskej komory (BayIKa-Bau) profesora Karla Klinga sa dňa 24. februára 2012 uskutočnilo stretnutie zástupcov BayIKa-Bau, Slovenskej komory stavebných inžinierov,  (SKSI) a Dunajského vedomostného klastra (DVK) s poslancom Európskeho parlamentu a predsedom európskej skupiny CSU Markusom Ferberom a generálnym riaditeľom Vlády spolkovej krajiny Schwaben Robertom Schenkom.

Zámerom stretnutia bolo prerokovať možnosti vzájomnej spolupráce v rámci nadnárodných makroregionálnych projektov s cieľom rozvoja Dunajského regiónu najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt a dedičstva Dunajského regiónu a posilnenia inštitucionálnej spolupráce. Predstavitelia DVK si stanovili za cieľ podporu mobility, udržateľných energetických zdrojov, cestovného ruchu, ochrany životného prostredia, budovania prosperity v dunajskom regióne a rozvoja nadnárodnej makro regionálnej spolupráce.

Markus Ferber, ktorý je zároveň inžinierom a členom Bavorskej inžinierskej komory, prejavil o projekt veľký záujem. "Cítim osobnú povinnosť pomôcť tomuto projektu," povedal europoslanec.

Heinrich Schroeter, prezident BayIKa-Bau, navrhol prepojiť financovanie týchto projektov spoluprácou najmenej troch členských krajín EÚ. "Trojnárodné projekty by mali byť podmienkou financovania z európskych fondov", povedal Schroeter.

Vladimír Benko potvrdil, že v súčasnej situácii je možné a priechodné nastavenie pripravovaných makroregionálnych projektov DVK na princípe minimálne trojnárodných projektov pre rozvoj dunajského regiónu. "DVK potrebuje vedomosti a spoluprácu inžinierov, aby bolo možné ideálne pripraviť budúcnosť rozvoja Dunajského regiónu. Výslovne si prajeme, aby sa slovenskí a bavorskí inžinieri aktívne zapojili do pripravovaných multinárodných projektov. Tým sa viac prehĺbi spolupráca medzi Bavorskou inžinierskou komorou a Slovenskou komorou stavebných inžinierov", povedal Benko.

Markus Ferber zdôraznil význam Dunajskej stratégie pre Európu, najmä v oblasti dopravy, obchodu a cestovného ruchu. Cieľom je vytvoriť jednotnú stratégiu pre rozvoj tohto makroregiónu. Ferber prisľúbil predstaviť tento projekt v Európskom parlamente v Bruseli, ako aj jeho pripravenosť na podporu poskytovania dotácií európskych fondov EÚ.

Úspech makroregionálnych projektov pre rozvoj Dunajského regiónu bude predstavovať prísun investícií do Dunajského regiónu z fondov EÚ, a teda aj na Slovensko. V čase recesie sa tak aj slovenským autorizovaným inžinierom otvoria nové príležitosti a možnosti profitovať z dlhoročnej spolupráce medzi Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Bavorskou inžinierskou komorou a prispieť k rozvoju Slovenska, Dunajského regiónu a Európy.

 

Zdroj: Tlačová správa Bavorskej inžinierskej komory zo dňa 28.2.2012: www.bayika.de/de/presse/infos2012/2012-02-28.php

Obrazový materiál:


Zľava: Vladimír Benko (1. podpredseda SKSI), Peter Poláček (predseda Správnej rady DVK), 
Markus Ferber (predseda CSU-Europoslancov), Karl Kling (čestný prezident  BayIKa-Bau),
Robert Schenk (generálny riaditeľ vlády krajiny Schwaben), Heinrich Schroeter (prezident BayIKa-Bau)
Foto: © BayIKa

 


Zľava:  Vladimír Benko (1. podpredseda SKSI), Peter Poláček (predseda Správnej rady DVK),
Karl Kling (čestný prezident. BayIKa-Bau), Markus Ferber (predseda CSU-Europoslancov), 
Heinrich Schroeter (prezident BayIKa-Bau) Foto: © BayIKa

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';