Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 05:34

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Tlačová správa SKSI: Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe - Panelová diskusia dňa 4. marca 2011 v Bratislave

Tlačová správa

V Bratislave, dňa 7. februára 2011

Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe

Panelová diskusia dňa 4. marca 2011 v Bratislave

Slovenská komora stavebných inžinierov v spolupráci s Európskou radou inžinierskych komôr ECEC (European Council of Engineers Chambers) organizuje
dňa 4. marca 2011 v Bratislave panelovú diskusiu „KVALITA PROJEKTOVÝCH A INŽINIERSKYCH PRÁC A ICH HONOROVANIE V EURÓPE“.

Cieľom podujatia, ktorého garantmi sú Vladimír Benko (1. podpredseda SKSI) a Anton Vyskoč (člen Predstavenstva SKSI), je zorganizovať fórum slovenských stavbárov a zahraničných expertov a otvoriť diskusiu o kvalite stavieb a honorovaní projektových a inžinierskych prác v Európe.

Témy diskusie okrem iného zahŕňajú:
- Právne predpisy Európskej únie v oblasti honorárového poriadku a voľného trhu
- Objasnenie situácie s používaním honorárového poriadku inžinierov v Nemecku, Grécku, Bulharsku a ostatných krajinách EÚ, v ktorých je honorárový poriadok zaužívaný
- História a súčasný stav honorárového poriadku na Slovensku.

Na podujatie s aktuálnou témou boli pozvaní:
- predstavitelia Európskej rady inžinierskych komôr a odborníci inžinierskych komôr krajín EÚ, v ktorých je honorárový poriadok zaužívaný
- predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Protimonopolného Úradu SR, Úradu verejného obstarávania
- zástupcovia  organizácií z oblasti stavebníctva na Slovensku
- predstavitelia stavebných firiem pôsobiacich na Slovensku
- predstavitelia spoločností, zaoberajúcich sa vydávaním cenníkov na Slovensku
- autorizovaní stavební inžinieri - členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov

Termín:                        4. marec 2011, 11:00 – 14:30 hod.
Miesto konania:             Bratislava, Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2/A.

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je stavovskou organizáciou, ktorá bola založená v roku 1992 na základe Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. SKSI združuje 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a 600 dobrovoľných členov (fyzické a právnické osoby). Okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú hospodárnosť budov a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

Tlačová správa 

Pripravila: Diana Krížová, Úrad SKSI
Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';