Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 06:30

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Tlačová správa SKSI: Ján Figeľ v Zuberci rokoval s predstaviteľmi SKSI

Tlačová správa

V Bratislave, 10. októbra 2010

Ján Figeľ v Zuberci rokoval s predstaviteľmi Slovenskej komory stavebných inžinierov

Ján Figeľ, 1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, sa dňa 9. októbra 2010 stretol s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), aby s nimi prerokoval možnosti vzájomnej spolupráce. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci 17. Stretnutia inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré SKSI zorganizovala v dňoch 7.-10. októbra 2010 v Zuberci s  podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.

Ján Figeľ na svojom stretnutí diskutoval s Dušanom Majdúchom, predsedom SKSI, o možnostiach technickej a odbornej spolupráce SKSI so štátnymi orgánmi najmä ohľadom prevencie proti povodniam, projektov diaľničnej výstavby na Slovensku a mobility v mestách.

Na záver stretnutia Ján Figeľ vyzdvihol potrebu synergie a úzkej spolupráce stavebných inžinierov a ich stavovských inžinierskych komôr a organizácií v rámci priestoru Vyšehradskej štvorky.

Autor textu: Diana Krížová, Úrad SKSISlovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je stavovskou organizáciou, ktorá bola založená v roku 1992 na základe Zákona č. 138/192 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. SKSI združuje 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a 600 dobrovoľných členov (fyzické a právnické osoby). Okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú hospodárnosť budov a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

Kontaktná osoba: Mária Olšakovská, riaditeľka Úradu SKSI
Tel.: 02/ 52 49 50 42
Fax: 02 / 52 44 40 93
olsakovska@sksi.sk  

Tlačová správaPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';