Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 06:13

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Tlačová správa SKSI: V Zuberci sa stretli najvyšší predstavitelia inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4

Tlačová správa

V Bratislave, 11. októbra 2010

V Zuberci sa stretli najvyšší predstavitelia inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4

V dňoch 7. - 10. 10. 2010 sa v Zuberci uskutočnilo v poradí už 17. Stretnutie inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyšehradskej štvorky (V-4). Podujatie zorganizovala Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) s podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu.

17. stretnutie oficiálne otvoril Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI, dňa 7. októbra 2010, a následne zástupcovia inžinierskych komôr a organizácií slávnostne pokrstili 4. diel publikácie „Technické pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky“.

Na stretnutí prerokovali predstavitelia inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4 na čele s Dušanom Majdúchom, predsedom Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), okrem iného problematiku protipovodňovej ochrany, možnosti používania minimálnych cien v oblasti projektovania v Európe, výkonu regulovaného povolania a odborných činností v stavebníctve.

Dňa 8. 10. 2010 sa pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča uskutočnila aj 3. Vyšehradská inžinierska konferencia „Energia v budovách na modrej planéte“. Jej cieľom bolo zjednotiť názory, postupy a riešenia na problematiku obnovy užívateľských a energetických vlastností v krajinách V-4.

V rámci podujatia sa dňa 9.10.2010 uskutočnilo aj stretnutie s Jánom Figeľom, 1. podpredsedom vlády SR a ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií o možnostiach technickej a odbornej spolupráce SKSI so štátnymi orgánmi najmä v oblasti prevencie proti povodniam, projektov diaľničnej výstavby na Slovensku a mobility v mestách.

Dňa 9. októbra 2010 sa pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára uskutočnilo slávnostné odhalenie Pamätnej tabule inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4 na Oravskej priehrade, ktorá bola vyhlásená Technickou pamiatkou krajín V-4.

Text: Diana Krížová, Úrad SKSI

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je stavovskou organizáciou, ktorá bola založená v roku 1992 na základe Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. SKSI združuje 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a 600 dobrovoľných členov (fyzické a právnické osoby). Okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú hospodárnosť budov a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

Kontaktná osoba: Mária Olšakovská, riaditeľka Úradu SKSI (olsakovska@sksi.sk

Tlačová správaPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';