Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 05:31

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Publikácie

zborník "NAVRHOVANIE SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH MOSTOV podľa eurokódov"

Názov:

Navrhovanie SPRIAHNUTýCH OCEĽOBETÓNOVÝCH MOSTOV PODĽA EUROKÓDU STN EN 1994-2 a eurokódov: 
STN EN 1990, STN EN 1990 Zmena A1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-2, STN 1992-2, STN EN 1993-1-5, STN EN 1993-1-9, STN EN 1993-1-10 vrátane ich národných príloh, s prihliadnutím na STN EN 1994-1-1 a STN EN 1993-1-1

Autori:
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD., Aut. Ing.
prof. Ing. Josef Vičan, CSc., Aut. Ing.
Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., Aut. Ing.

Prvé vydanie. Február 2010.

Cena
10 € pre členov SKSI - fyzické osoby a študentov STU

18 € pre ostatných záujemcov


Zborník si môžete zakúpiť počas úradných hodín na regionálnych kanceláriách SKSI (prosíme Vás vopred sa telefonicky informovať na vybranej regionálnej kancelárii, či je táto publikácia na predaj).

 

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';