Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 05:14

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Publikácie

zborník "NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH MOSTOV podľa eurokódov"

Názov:
Navrhovanie OCEĽOVÝCH  MOSTOV PODĽA EUROKÓDU STN EN 1993-2 a eurokódov
STN EN 1990, STN EN 1990 Zmena A1, STN EN 1991-1-4,  STN EN 1991-2, STN EN 1993-1-5, STN EN 1993-1-9, STN EN 1993-1-10 vrátane ich národných príloh, s prihliadnutím na STN EN 1993-1-1


Autori:
prof. Ing. Eugen Chladný, PhD., Aut. Ing.
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD., Aut. Ing.
prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., Aut. Ing.
doc. Ing. Karol Kálna, Dr.Sc.
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD., Aut. Ing.
doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD., Aut. Ing
prof. Ing. Josef Vičan, PhD., Aut. Ing.

Prvé vydanie. Február 2010. Vydalo Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Cena
30 € pre členov SKSI - fyzické osoby a študentov STU

50 € pre ostatných záujemcov


Zborník si môžete zakúpiť počas úradných hodín na regionálnych kanceláriách SKSI (prosíme Vás vopred sa telefonicky informovať na vybranej regionálnej kancelárii, či je táto publikácia na predaj).

 

Errata k zborníku zo dňa 21.3.2011 

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';