Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 01:16

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

Návrh zákona zo dňa 17.05.2019 - LP/2019/383 je v MPK

Návrh zákona zo dňa 17.05.2019 - LP/2019/383 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Svoje pripomienky špecifikujte v predmete správy, či sú zásadného charakteru  alebo obyčajné.  Všetky zásadné pripomienky zasielajte aj s odôvodnením.

Svoje pripomienky zasielajte elektronicky  na email: hospudkova@sksi.sk a sksi@sksi.sk.

Dátum začiatku MPK: 17.05.2019

Dátum konca MPK: 27.05.2019

Viac informácii na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/383 ňPrint | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';