Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 01:55

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Ostatné podujatia

Digitalizácia stavebníctva na Slovensku

Digitalizácia stavebníctva na Slovensku

 

20. apríla 2019 - Už piate pokračovanie veľmi úspešného workshopu Budúcnosť BIM v slovenskom stavebníctve, ktorý usporiadala analytická spoločnosť CEEC Research, Ministerstvo dopravy, spoločnosť Graitec, SKSI a ZSPS, prebehlo v utorok 16. apríla v budove Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Bratislave. Bolo na ňom predstavených niekoľko pilotných projektov súkromného sektora z oblasti dopravy a infraštruktúry a prítomní odborníci tak mohli od prednášajúcich načerpať radu skúseností a best practice postupov. Počet účastníkov zároveň potvrdil naďalej rastúci záujem o tému digitalizácie v stavebníctve a využívaní informačného modelu budov BIM na Slovensku.

 

Po slávnostnom zahájení workshopu štátnym tajomníkom Peterom Ďurčekom prezentovali projektové firmy niekoľko reálne pripravených projektov  využívajúcich model BIM – počínajúc rekonštrukciou železničnej zastávky Bohuslavice u Kyjova až po plavebnú komoru a skládku provizórnych hradení v rámci Vodného diela Gabčíkovo. Z príspevkov bola jasne zjavná komplexnosť BIM a dôležitosť využitia všetkých jeho častí u pilotných projektov, teda nie len návrhu a výstavby, ale tiež správu a prevádzku stavby zadávateľom.

 V ďalšej časti predstavila spoločnosť Graitec použité prostriedky, technológie a pracovné postupy. Bola tu podrobnejšie popísaná funkčnosť a nadväznosť softwarových produktov ako je Civil 3D, Revit, NavisWorks a InfraWorks. Bolo tiež vysvetlené sdieľané dátové prostredie CDE. Nasledovala téma využitia informačného modelu budov BIM pre rozpočtovanie a realizáciu stavieb, ktorú prezentovala firma IBR Consulting so zameraním na výpočet celoživotných nákladov budovy. Časť pojednávajúcu o využití informačných BIM modelov pre správu a údržbu a obecne platných postupoch v oblasti definície projektov predniesli zástupcovia spoločnosti BIMCON.

 „Z priebehu workshopu vyplynul významný posun od jeho prvých pokračovaní, kedy sa hovorilo prevažne v teoretickej rovine ku skutočne realizovaným projektom. Dôležitá je spolupráca súkromných subjektov a štátu pri tvorbe a doplnení chýbajúcich štandardov a metodík, ktoré však musia vychádzať z praktických skúseností u pilotných projektov.“ uvádza Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research.

K tejto dôležitej spolupráci tiež významne pomáhajú štvrťročné konferencie a workshopy usporadúvané práve analytickou spoločnosťou CEEC Research, na ktorých môžu odborníci z rôznych častí odboru diskutovať problémy, predstaviť získané skúsenosti a tiež získavať dôležité kontakty. Účasť na nich je pre riaditeľov a zástupcov firiem bezplatná, pričom jedinou podmienkou je predbežná registrácia. Podrobnosti a miesta konania týchto akcií z oblasti stavebníctva, projekcií a developmentu je možné získať na stránkach www.ceec.eu/events/conference-list.

 Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';