Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 26.09.2020, 14:58

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Ostatné podujatia

Seminár ZÁPIS STAVIEB A PRÁV K STAVBÁM DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

18. júna 2019ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava

Odborný seminár je organizovaný spoločnosťou Nakladatelství: C. H. Beck, s. r. o.

Seminár je zameraný na problematiku právnej úpravy zápisu stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností. Osobitná pozornosť bude venovaná právnej úprave zápisu bytov, nebytových priestorov a práv k nim do katastra nehnuteľností ako aj problematike nadstavieb bytových domov, keďže ide o záležitosť obzvlášť frekventovanú v katastrálnej praxi. V rámci seminára budú prezentované stanoviská orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností k danej problematike a taktiež stanoviská zaujaté v rozhodovacej praxi súdov k danej téme. Dôraz sa kladie na praktické skúsenosti z aplikačnej praxe.

Viac informácii o semináriPrint | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';