Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 00:39

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

Novela stavebného zákona

Novela stavebného zákona

účinnosť nadobudne dňa 01. mája 2019

Zákonom č. 93/2019 Z. z. sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol platnosť  dňa 16.04.2019 a účinnosť nadobudne 01.05.2019 dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto:

1.       V § 139b ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú aj stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády.“.

2.       Za § 142f sa vkladá § 142g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 142g“

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019

Konania o stavbách slúžiacich na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády začaté a právoplatne neskončené do 30. apríla 2019 dokončí ministerstvo vnútra.“

Novela stavebného zákona, viac sa dočítate tu: http://www.epi.sk/zz/2019-93Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';