Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 18.09.2020, 18:35

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

EU BIM Workshop - Strategická mapa implementácie

Odborný seminár zameraný na podporu implementácie BIM vo verejnom sektore v rámci krajín EÚ.

EU BIM Workshop organizuje KnowledgePoint (UK) v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Stavebnou fakultou STU v Bratislave a je spolufinancovaný z Európskej únie.

Podujatie je vhodné pre všetkých účastníkov stavebného priemyslu so záujmom o využitie prínosov informačného modelovania stavieb (BIM) a virtuálnej výstavby. Cieľovou skupinou sú najmä:

-      Pracovníci z oblasti prípravy a riadenia stavieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni

-      Pracovníci z poverení úlohami súvisiacimi s digitalizáciou stavebníctva

-      Pracovníci zodpovední za tvorbu národnej alebo firemnej implementačnej politiky

-      Pracovníci z oblasti obstarávania so špecifickým zameraním na úlohy ktoré vedú k zvýšeniu hodnoty za peniaze.

 Obsah Workshopu:

-      Príležitosti a možnosti pre BIM

-      Digitálna infraštruktúra

-      Virtuálna výstavba

-      Benefity BIM vo verejnom sektore

-      Implementačné stratégie

-      Minimum criteria for EU BIM

-      Technické a procesné požiadavky

-      Požiadaky na ľudské zdroje

-      Prípadové štúdie

Prednášky budú v anglickom jazyku.

Registrácia: Vstup na základe on-line registrácie

Registrácia je otvorená do 22. marca 2019. Z dôvodu obmedzeného počtu miest si organizátor vyhradzuje právo potvrdiť rezerváciu iba vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavku na cieľovú skupinu a jazykové predpoklady.

Registrovaní účastníci od organizátorov dostanú voľný vstup na CONECO.

Viac infoPrint | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';