Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 26.09.2020, 14:19

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Ostatné podujatia

Podnikateľská misia do Viedne – február 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenské malé a stredne veľké spoločnosti so sídlom mimo Bratislavského kraja na podnikateľskú misiu do Viedne, ktorá sa bude konať v termíne 14.-15.2.2019. Zameranie misie je na stavebníctvo, energetiku a nábytkárstvo.

Podujatie poskytne spoločnostiam možnosť získať prehľad o trhu v Rakúsku, nadviazať kontakty a uzavrieť nové obchodné partnerstvá. Všetky potrebné informácie vrátane programu, podmienok podpory a registrácie nájdete na https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-do-rakuska-vieden-2019. Registračná doba je do 17.12.2018.    


Podnikateľská misia je organizovaná v rámci národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
Cieľom misií je zvýšenie medzinárodného pôsobenia slovenských malých a stredných podnikov a exportu ich produkcie do zahraničia.Print | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';