Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 26.09.2020, 15:01

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

Elektronické testovanie - Skúšky SV/SD

Písomná časť skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor bude SKSI od 21. novembra 2018 vykonávať prostredníctvom elektronického testovania. 

Elektronické testovanie sa vždy vykonáva pod dohľadom člena skúšobného senátu alebo poverenej osoby. Uchádzač je povinný riadiť sa pokynmi personálu SKSI. Elektronický test sa vykonáva len na zariadeniach – tabletoch poskytnutých SKSI, pripojených na zabezpečenú wi-fi sieť SKSI. Uchádzač si môže po predchádzajúcej dohode s pracovníčkou príslušnej Regionálnej kancelárie v mieste konania skúšok vyskúšať cvičný test priamo na tablete SKSI.

Test je každému uchádzačovi vygenerovaný náhodne prostredníctvom systému, preto je každý test jedinečný
a bez možnosti zasahovania kohokoľvek do obsahu testu.

  • Každý test je jedinečný a koná sa výlučne v slovenskom jazyku.
  • K náhodne vygenerovanému testu má prístup iba konkrétny uchádzač. Každý test môže byť vygenerovaný iba jeden krát.  
  • Časový limit na vykonanie testu je 50 minút.
  • Test obsahuje 50 otázok s tromi odpoveďami, pričom je len jedna správna.
  • Za každú správne zodpovedanú otázku uchádzač získa jeden bod. Celkový počet bodov je 50, minimálny počet bodov pre úspešné vykonanie písomnej časti skúšky je 38 bodov.

Viac informácií nájdete na stránke k elektronickému testovaniu.Print | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';