Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 25.09.2020, 16:23

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

Dodatočné zosilnenie nosných konštrukcií

Slovenská komora stavených inžinierov – Regionálne združenie SKSI Košice – Krajské odborné sekcie SKSI Statika stavieb – Košice, Prešov v spolupráci so Stavebnou fakultou TU Košice, organizovali workshop s témou: Dodatočné zosilnenie nosných konštrukcií

Workshop sa konal v priestoroch Univerzitnej knižnice TU Košice, Boženy Němcovej 7 a zúčastnilo sa ho 86 účastníkov.

Bol určený všetkým, ktorí mali záujem oboznámiť sa s poznatkami  z navrhovania stavieb z pohľadu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Nariadenia európskeho parlamentu a rad (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky na stavby, ako aj platné technické normy. 

Cieľom workshopu bolo oboznámiť s riešeniami pre sanácie nosných konštrukcií stavieb, výmena skúseností, zvýšenie bezpečnosti stavieb, ich spoľahlivosti a zodpovednosti jednotlivých účastníkov výstavby.

V rámci workshopu bola zaradená prehliadka Laboratória excelentného výskumu SvF TU Košice.

 

Seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI.

 

Odborný garant:           prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. – dekan SvF TU Košice

                                     Ing. Ján Petržala – predseda SKSI       

 

Organizačný garant:     Ing. Vladimír Durbák, predseda KOS Statika stavieb , Prešov

                                      Ing. Viliam Hrubovčák, predseda KOS Statika stavieb , Košice

 

 

PROGRAM seminára (zmena programu vyhradená):

8:00 – 8:30     Prezentácia účastníkov                    

8:30 – 8:35     Otvorenie seminára             

8:35 – 8:55    Spoľahlivosť a bezpečnosť stavieb podľa STN EN 1990 – Zásady navrhovania stavebných konštrukcií, životnosť stavebných konštrukcií

- prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.

8:55 – 9:10    Poruchy stavieb - Spoľahlivosť a bezpečnosť

- prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. 

9:10 – 9:15    Diskusia – otázky a odpovede ku príspevku

9:15 – 9:40    Poruchy železobetónových nosných konštrukcií stavieb. Príklady porúch ako dôsledky chýb pri návrhu a pri výstavbe nosných železobetónových konštrukcií

- doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. 

9:40 – 10:05  Dodatočné zosilňovanie nosných železobetónových konštrukcií (doplnenie výstuže,   spriahnutie, ovinutie), príklady realizácií

- doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. 

10:05 –10:20  Dodatočné zosilňovanie nosných konštrukcií prehľad metód - SIKA

- Ing. Zuzana Ždanská, SIKA

10:20–10:25   Diskusia – otázky a odpovede ku príspevkom

10:25–10:35   Prestávka – občerstvenie

10:35–11:10  Bezprievlakové doskové konštrukcie a pretlačenie

- prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

11:10–11:40  Sanácie objektov s bezprievlakovými stropnými doskami

- prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

11:40–11:45   Diskusia – otázky a odpovede ku príspevkom

11:45–12:15   Prestávka – obed

12:15–13:00  Praktické ukážky zosilovania v Laboratóriu excelentného výskumu SvF TUKE

- SvF TU, Košice, HILTI, SIKA.

13:10–13:35  Využitie BIM  pri príprave a realizácií stavieb

- prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.

13:35–13:55  Skúsenosti s navrhovaním stavieb v BIM prostredí.

- prof. Ing. Michal TOMKO, PhD. Ing. Igor Hančovský

13:55 –14:15   Aktivity SKSI pri implementácii BIM

- prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. 

14:15–14:20   Diskusia – otázky a odpovede ku príspevkom

14:20–14:35  Systémové riešenia sanácií nosných konštrukcií f. HILTI

- Ing. Jozef Kšiňan, PhD.

14:35–14:40   Diskusia – otázky a odpovede ku príspevkom

14:40–15:10  Dodatočné zosilňovanie oceľových nosných konštrukcií

- prof. Ing. Michal TOMKO, PhD., Ing. Ivan Valušiak

15:10–15:45  Dodatočné zosilňovanie drevených nosných konštrukcií

- doc. Ing. Ján Kanócz, PhD.

15:45–16:10  Poruchy mostných konštrukcií a možnosti rekonštrukcií

- prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., Ing. Viktor Kanda

16:10–16:15   Diskusia – otázky a odpovede ku príspevkom

16:15–16:30   Záver             

Stručné vyhodnotenie priebehu, splnenie cieľa seminára

 Print | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';